SPONSORZY

Patronem honorowym placówki jest Pomorska Spółka Obrotu Gazem dystrybutor sprężonego
gazu ziemnego do samochodów.

CERTYFIKATY

WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI
ZE SPECYFICZNYMI PROBLEMAMI W NAUCE WEDŁUG PROGRAMU INTEGRACJI ODRUCHÓW  DR SALLY GODDARD

AKTUALNOŚCI

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wejherowie oferuje teleporady psychologiczne dla uczniów i rodziców
od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00
pod numerem telefonu 505 993 405

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie informuje,
 że zgodnie z Zarządzeniem 67/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa 
z dnia 24 marca 2020 r. zawiesza się czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych
w szkole podstawowej oraz do klas pierwszych szkoły podstawowej
do odwołania.

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

W przypadku potrzeby rozmowy z pedagogiem bądź psychologiem szkolnym prosimy wysłać zgłoszenie wraz z numerem telefonu
na e-dziennik Librus lub e-mail :
martyna.piotrowska@sp5wejherowo.pl
dorota.mejna@sp5wejherowo.pl
-ODDZWONIMY-


"Muzyczna PiĄtKa" propozycje zabaw muzycznych oraz kierowanie nauki w systemie
on-line
- blog prowadzony przez panią Agatę nauczycielkę muzyki SP 5

Przedsawiamy zasady bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia
przy komputerze, bezpieczeństwa w sieci oraz jak zmotywować się do systematycznej nauki poza szkołą. 
Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi materiałami


Zgodnie z wytycznymi Premiera Rzeczypospolitej Polskiej i Ministra Edukacji Narodowej wydłuża się czas zamknięcia szkoły do dnia 10 kwietnia br.
W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z ogłoszeniem epidemii realizowane będzie kształcenie na odległość.

Dyrektor szkoły
Beata Dampc

Dyrekcja szkoły informuje, że w trosce o bezpieczeństwo społeczności związane z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa
sekretariat szkoły pracuje jedynie w trybie wewnętrznym
od dnia 13 marca 2020r. do odwołania.
Prosimy Państwa, aby wszelkie sprawy, m.in. dotyczące rekrutacji
załatwiać telefonicznie:
58 738 63 50
lub drogą elektroniczną:
sekretariat@sp5wejherowo.pl


Zgodnie z komunikatem MEN w dniach 12.03- 25.03.2020 r. zostają zawieszone zajęcia lekcyjne. 

W dniach 12.03 i 13.03 będą prowadzone jedynie zajęcia opiekuńcze dla dzieci, którym rodzice nie będą w stanie zapewinić opieki.

Informacje dotyczące rekolekcji zostaną umieszczone na stronie parafii.


Beata Dampc
dyrektor szkoły

Zgodnie z rekomendacjami Wojewody Pomorskiego i Pomorskiego Kuratora
Oświaty dotyczącymi obecnej sytuacji związanej z zagrożeniem zakażenia 
koronawirusem odwołuje się zaplanowane wycieczki szkolne, wyjścia
klasowe oraz pozostałe przedsięwzięcia grupowe do chwili ustania
zagrożenia.


Beata Dampc
dyrektor szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie zaprasza Rodziców
na zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego (rocznik 2014) 
 oraz kandydatów do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 
Zapisy odbywać się będą w dniach od 2 do 16 marca 2020 r. 
w sekretariacie szkoły
od poniedziałku do piątku - w godz. 10.00 – 14.00 
(w środy: 4 marca i 11 marca wydłużamy czas zapisów do godz.18.00) 


Prosimy o przyniesienie:

  1. Odpisu aktu urodzenia dziecka oraz dokumentu zawierającego pesel,
  2. Dla kandydatów do oddziału przedszkolnego „Wniosku o przyjęcie dzieckado publicznego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej”
  3. Dla kandydatów do klasy pierwszej zamieszkałych w obwodzieSzkoły Podstawowej nr 5 „Kartę zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej” ,a dla kandydatów spoza obwodu szkoły „Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej”


Stosowne dokumenty można pobrać na stronie internetowej szkoły: www.sp5wejherowo.com w zakładce „Druki do pobrania” 
lub w sekretariacie szkoły.


Jeśli Państwa dziecko przebywa za granicą lub będzie realizowało obowiązek przygotowania przedszkolnego w innej placówce, prosimy 
o wypełnienie „Oświadczenia” i odesłanie na adres teresa.kreft@sp5wejherowo.pl lub złożenie w sekretariacie szkoły. 
Wzór Oświadczenia do pobrania na stronie internetowej szkoły www.sp5wejherowo.com

UROCZYSTE OTWARCIE
HALI SPORTOWEJ 


„Każdy rodzaj sportu niesie z sobą bogaty skarbiec wartości” 
                                                                                            Jan Pawła II

Te słowa nawiązują do uroczystości otwarcia hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 Wejherowie, które odbyło się 28 stycznia 2020 r. Dzień ten wpisze się w historię naszej szkoły jako prawdziwe święto sportu. Po kilku latach starań otwarto nowoczesną halę sportową.

UROCZYSTE OTWARCIE
HALI SPORTOWEJ
dla uczniów naszej szkoły

Odwiedziło nas
Osób online na stronie

E -DZIENNIK
ZALOGUJ SIĘ

Harmonogram dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2019/2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 5 w Wejherowie na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
i po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego ustala w roku szkolnym 2019/2020 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych :


2,3 stycznia 2020r.,
21,22,23 kwietnia 2020r.,

12 czerwca 2020r.


Harmonogram zebrań
z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

klasy I-IV SP:
17 września
5 listopada
10 grudnia
11 lutego
17 marca
12 maja

klasy V-VIII SP:
18 września
6 listopada
11 grudnia
12 lutego
18 marca
13 maja

FESTYNY RODZINNE


trwa inicjalizacja, prosze czekac...