SPONSORZY

Patronem honorowym placówki jest Pomorska Spółka Obrotu Gazem dystrybutor sprężonego
gazu ziemnego do samochodów.

CERTYFIKATY

WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI
ZE SPECYFICZNYMI PROBLEMAMI W NAUCE WEDŁUG PROGRAMU INTEGRACJI ODRUCHÓW  DR SALLY GODDARD

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020


AKTUALNOŚCI

SEKRETARIAT SZKOŁY
Godziny przyjęć interesantów w okresie wakacji

Poniedziałek – Piątek 

9.00 – 13.00


Komunikat
Na mocy Rozporządzenia MEN z dn. 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego oraz Komunikatu Departamentu Informacji i Promocji MEN
z dn. 25 kwietnia 2020r. dyrektor szkoły ustala dni egzaminu ósmoklasisty,
tj. 16 czerwca 2020r., 17 czerwca 2020r., 18 czerwca 2020r. dniami wolnymi
od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
Beata Dampc
dyrektor szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie 
na mocy Rozporządzenia MEN z dn. 11 sierpnia 2017 r. 
w sprawie organizacji roku szkolnego oraz Komunikatu Departamentu Informacji i Promocji MEN z dn. 25 kwietnia 2020r. 
ustala dni egzaminu ósmoklasisty, 
tj. 16 czerwca 2020r., 17 czerwca 2020r., 18 czerwca 2020r. 
dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
Traci moc Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie 
z dn. 09.09.2019.

Szanowni Rodzice,

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie informuje, że od 01 czerwca 2020r. umożliwia uczestniczenie uczniów w konsultacjach zgodnie z zamieszczonymi Procedurami bezpieczeństwa w czasie pandemii dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie. Bardzo proszę o dokładne zapoznanie się 
z Procedurami. Zainteresowani Rodzice proszeni są o złożenie kompletnego wniosku do dnia 28 maja br.

Beata Dampc
dyrektor szkoły

PROCEDURY- Pobierz pliki


Komunikat Dyrektora

      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie informuje, że od 11.05.2020 roku w ograniczonym zakresie zostaje wznowiona działalność oddziałów przedszkolnych zgodnie z zamieszczonymi poniżej Procedurami bezpieczeństwa w czasie pandemii dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie.
          W związku z powyższym bardzo proszę o dokładne zapoznanie się z Procedurami i Wnioskiem o opiekę nad dzieckiem w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie w czasie trwania pandemii covid-19.


Dyrektor mgr Beata Dampc

Rekrutacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie informuje,
że w związku 
z Zarządzeniem nr 90/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.04.2020r. następuje zmiana terminów 
postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021
dla kandydatów do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych 
w Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie 
według następującego harmonogramu:
Listy zakwalifikowanych i przyjętych kandydatów do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych dostępne będą na stronie internetowej szkoły w terminach zgodnych z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego.

Informacji udziela również sekretariat szkoły pod nr tel:
(058) 738-63-50 

W terminie rekrutacji uzupełniającej (od 8 lipca do 13 lipca) wnioski kandydatów do oddziału przedszkolnego oraz zgłoszenia kandydatów do klasy pierwszej zamieszkałych w obwodzie szkoły lub wnioski dla kandydatów do klasy pierwszej spoza obwodu szkoły można składać również drogą elektroniczną na adres: sekretariat@sp5wejherowo.pl 
Rodzice dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej proszeni są o złożenie pisemnego "Oświadczenia woli" do dnia 18 maja 2020r. na adres e-mail: sekretariat@sp5wejherowo.pl


Wyniki konkursu "Portret mojego ulubionego bohatera literackiego"
Drodzy uczniowie podajemy wyniki konkursu pt.„Portret mojego ulubionego bohatera literackiego”
W kategorii klas 0-3 przyznaliśmy:
1 miejsce Poli Pospieszyńskiej z klasy 2 d;
2 miejsce Katarzynie Trybie z klasy 3c;
3 miejsce Naomi Żebrowskiej z klasy 2b.
Dodatkowo chcielibyśmy wyróżnić ucznia klasy 1d - Oliwiera Ranachowskiego.

W kategorii klas VI - VIII przyznaliśmy:
1 miejsce Agata Sulborska z klasy 7a;
2 miejsce Oliwii Lesner z klasy 5 d;
3 miejsce Kindze Lubińskiej z klasy 5c.
Wyróżnić trafia do Nadii Orysiak z klasy 7c.

Wszystkim uczestnikom i nagrodzonym serdecznie dziękujemy. Zwycięzcom gratulujemy!
Nagrody wręczymy wychowawcom, którzy rozdadzą je wraz ze świadectwami 26.06.2020r.

Wyniki konkursu "Moje wymarzone wakacje"
Drodzy uczniowie,
oto wyniki konkursu pt.„Moje wymarzone wakacje”

1 miejsce- Maja Sopolińska z klasy 2 a;
1 miejsce- Naomi Żebrowska z klasy 2 b;
2 miejsce- Adrian Herbasz z klasy 2 c;
2 miejsce- Zofia Littwin 1 c;
3 miejsce- KatarzynaTryba z klasy 3c;
3 miejsce- Zofia Maj 2 d;

wyróżnienia:
- Alicja Flis klasa 2 d;
- Katarzyna Gudewicz klasa 3 a;
- Maciej Janicki klasa 1 a;
- Maja Niewińska klasa 1 c;
- Oliwier Ranachowski klasa 1 d.

Wszystkim serdecznie dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy!
Nagrody zostaną przekazane wychowawcom, którzy rozdadzą je 26.06.2020r.

Wszystkiego najlepszego z okazji DNIA DZIECKA!!!

Hala sportowa naszej szkoły
 w finale konkursu „Modernizacja Roku”
        Dnia 1 czerwca 2020 r.  rozpoczęło się finałowe głosowanie w XXIV edycji ogólnopolskiego plebiscytu internetowego na najpopularniejsze budowy i modernizacje w Polsce. Wśród kilkudziesięciu finalistów znalazła się budowa naszej hali sportowej z czrgo jesteśmy bardzo dumni- „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie”.
        Nasza szkoła należy do jednych z najstarszych szkół w Wejherowie. Jej początki sięgają roku 1948. Dokładnie 10 października 1948 r. dzieci usłyszały jej pierwszy dzwonek. Na początku był to przystosowany na potrzeby edukacji barak.
        Nasza sala gimnastyczna o wysokości 7 m i wymiarach 44,5 na 27 m robi naprawdę duże wrażenie. Uczniowie mogą uprawiać takie dyscypliny sportowe jak: piłka ręczna, mini-piłka nożna, koszykówka, siatkówka, tenis oraz badminton. Umożliwia to wykorzystanie obiektu na wieloraki sposób, a społeczność szkolna może rozwijać swoje zainteresowania i zdolności w wielu dyscyplinach sportowych. Bardzo interesującym i nowoczesnym elementem jest ścianka wspinaczkowa o wysokości 7 m. Cały obiekt przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, co zdecydowanie podnosi jego wartość i możliwości.  Na boisku jednorazowo może przebywać około 50 osób, a na składanych trybunach zmieści się ponad 200 osób. Istnieje także możliwość przedzielenia hali sportowej kotarą, dzięki czemu można prowadzić niezależne zajęcia sportowe
z kilkoma grupami z różnych dziedzin sportowych.
        Realizując inwestycje, zadbano także o teren przyległy, stwarzając miejsca postojowe, drogę przeciwpożarową, ławki oraz stojaki dla rowerów. Mieszkańcy Śmiechowa nareszcie doczekali się wymarzonej hali sportowej, a uczniowie naszej szkoły mogę w pełni rozwijać swoje sportowe pasje.
        Zapraszamy do głosowania na naszą halę sportową!
 Głosy można oddawać do 3 sierpnia na stronie organizatora: modernizacjaroku.org.pl

ZWROT KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW
Procedura postępowania czytelników biblioteki Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2

W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 Dyrektor SP nr 5 wprowadza działania mające na celu zminimalizowanie ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się wirusa.

Procedury i zalecenia dotyczące pracy biblioteki są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rozwoju w konsultacji z GIS oraz Biblioteki Narodowej:
1. Zwrot księgozbioru bibliotecznego - lektur i innej literatury dziecięcej (ale nie podręczników) - odbywać się będzie w stołówce szkolnej - wejście bezpośrednio z zewnątrz szklanymi drzwiami
od strony parkingu.
2. Na teren szkoły wchodzą wyłącznie osoby zdrowe, bez podwyższonej temperatury, kaszlu, kataru. W przypadku wskazującym na wystąpienie w/w objawów pracownik szkoły zobowiązany jest do pomiaru temperatury danej osobie. W sytuacji potwierdzenia podwyższonej temperatury pracownik szkoły postępuje zgodnie z wytycznymi GIS, MZ.
3. Czytelnicy /uczniowie bądź rodzice uczniów/ oddają wypożyczone książki wg. ustalonego harmonogramu.
4. Ustalone przez dyrektora i bibliotekarza terminy zwrotów książek są ostateczne. Każdy uczeń
lub rodzic zobowiązany jest do zachowania wyznaczonego terminu.
5. Przychodząc do szkoły, czytelnik musi być wyposażony w maskę ochronną zasłaniającą usta i nos, za wyjątkiem osób, które mają choroby wykazane przez Ministerstwo Zdrowia.
6. Po podejściu pod stołówkę należy skorzystać ze stanowiska ze środkami dezynfekcyjnymi i dokładnie zdezynfekować dłonie (wskazane jest przyjście w rękawiczkach jednorazowych, które również dezynfekujemy).
7. Czytelnik udaje się do wydzielonego stanowiska zwrotu książek.
8. Czytelnik jest zobowiązany do zachowanie bezpiecznej odległości - przynajmniej 1,5 metra odległości między osobami/pracownikami biblioteki.
9. Jednocześnie przy stanowisku zwrotu może maksymalnie przebywać jeden czytelnik lub rodzic (opiekun prawny).
10. Uczeń przekazuje bibliotekarzowi wypożyczone książki opatrzone kartką z imieniem, nazwiskiem oraz klasą.
11. W przypadku zagubienia książki czytelnik - uczeń lub rodzic/ opiekun prawny- jest zobowiązany odkupić i przynieść taką samą pozycję książkową, którą wypożyczył.
12. Księgozbiór jest odkładany do kwarantanny w wyznaczonym miejscu, a czytelnik - uczeń lub rodzic po zdaniu egzemplarzy zobowiązany jest niezwłocznie opuścić teren szkoły.
13. W przypadku niejasności rodzice i uczniowie mogą kierować zapytania do nauczycieli bibliotekarzy.

HARMONOGRAM ODDAWANIA KSIĄŻEK ( LEKTURY, KOMIKSY I INNA LITERATURA DZIECIĘCA) DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP NR 5 W WEJHEROWIE:
KL. I 05.06.20r. godz. 11:00 - 12:00
KL. II 05.06.20r. godz. 12:00 - 13:00
KL. IV 08.06.20r. godz. 11:00 - 12:00
KL. V 09.06.20r. godz. 12:00 - 13:00
KL. VI 10.06.20r. godz. 11:00 - 12:00
KL. VII 10.06.20r. godz. 12:00 - 13:00

KLASY 3 ORAZ 8 ODDAJĄ WYPOŻYCZONE KSIĄŻKI WRAZ Z PODRĘCZNIKAMI.

Termin zwrotów dla klas 8 to 19.06.20r. Uczniowie lub rodzice przychodzą wedle ustalonego harmonogramu. Szczegóły zwrotu podręczników i książek dla czytelników klas VIII i III zostaną podane w najbliższym czasie.
GODZ. 9:00 - KLASA VIII D
GODZ. 10:00 - KLASA VIII B
GODZ. 11:00 - KLASA VIII A
GODZ. 12:00 - KLASA VIII C
TERMIN ZWROTÓW DLA KLAS III ZOSTANIE PODANY WYCHOWAWCOM.

ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA

Projekt edukacyjny realizowany w klasie Ib

Klasa 1b w tym roku szkolnym zrealizowała projekt edukacyjny "Czytam z klasą lekturki spod chmurki", po każdym etapie otrzymując dyplom.
Gratulujemy!


Klasy I "Wiersz dla mamy"

Z okazji DNIA MATKI, wychowawczyni klasy 1c pani Sabina Bieszke, zorganizowała zdalny konkurs recytatorski dla uczniów klas pierwszych naszej szkoły pod hasłem "Wiersz dla Mamy". Uczestnicy mieli za zadanie wybrać wiersz dla mamy lub o mamie oraz nauczyć się go na pamięć, 
a zarejestrowane recytacje przesłać drogą elektroniczną.

Zgłoszone wiersze konkursowe zostały przygotowane z dużą starannością, a dzieci recytowały przepięknie. Dlatego dla wszystkich Mam naszych uczestników przygotowano okolicznościowe bukiety kwiatów, a dla dzieci symboliczne nagrody książkowe za aktywność i włożony trud w realizację dodatkowego zadania. Brawo Uczniowie! Dziękujemy Rodzicom! Jesteście wspaniali! Gratulacje!

W konkursie udział wzięli: Kinga Basendowska (klasa 1b), Jan Marciniak, Szymon Rutkowski, Nadia Walkusz, Kajetan Chmiel, Amelia Śliwińska i Zofia Littwin (klasa 1c) oraz Apolonia Sułkowska 
i Oliwier Ranachowski (klasa 1d).
Uczestnicy konkursu oraz ich cudowne Mamy z odebranymi nagrodami :-)

Z okazji Dnia Matki uczniowie klasy III c składają życzenia


Klasa I c dla mamy


Uczniowie z klasy Ia przesyłają najlepsze życzenia swoim ukochanym mamom!


Świetlica również składa najlepsze życzenia dla wszystkich mam 💗
Kreatywna 2a

Drodzy Uczestnicy Wielkiego Maratonu Czytelniczego klas II - III!

Oto wyniki VIII edycji Wielkiego Maratonu Czytelniczego „Spotkacie nowych przyjaciół".

Do tegorocznej edycji WMC „Spotkacie nowych przyjaciół" adresowanej do klas II - III szkoły podstawowej zgłosiło się 199 placówek. Maraton ukończyło 3327 uczniów pod opieką 240 szkolnych koordynatorów konkursu. Komisja konkursowa Wielkiego Maratonu Czytelniczego w składzie: Agata Markiewicz - Babło, Ewa Niechwiedowicz, Małgorzata Niechwiedowicz, Zbigniew Walczak po weryfikacji protokołów zbiorczych i wybranych arkuszy testowych przesłanych przez poszczególne placówki przyznała: 106 tytułów laureata, 143 tytuły finalisty oraz 112 wyróżnień. Nagrody książkowe dla zwycięskich Maratończyków ufundowało Miasto Gdańsk.

Z ogromną przyjemnością informuję, że wśród uczestników naszej szkoły tytuł finalisty otrzymują uczennice klasy IIIc Łucja Gajewska zdobywając 115p oraz Eliza Mikucka zdobywając 114p. 

Gratuluję!

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękuję za zaangażowanie i systematyczne czytanie lektur. Zgodnie z moją wcześniejszą informacją etap szkolny zostanie omówiony po powrocie do szkoły. Na wszystkich uczestników czekają nagrody.

Koordynator szkolny A.Żak

Wyniki Wielkiego Maratonu Czytelniczego dla klas IV-VIII
Drodzy Uczniowie, Drodzy Rodzice!

Dziś otrzymaliśmy wyniki testów z Wielkiego Maratonu Czytelniczego. Miło nam poinformować wszystkich, że wśród laureatów maratonu dla klas VII – VIII jest i ktoś z naszej Szkoły.
Laureatką z SP nr 5 w Wejherowie jest Agata Sulborska z klasy 7a z wynikiem 111 pkt. 

Serdecznie gratulujemy !!! 

Natomiast tytuł finalisty otrzymali: Oliwia Jasnowska (109 pkt.) oraz Krzysztof Ćwik (104 pkt.), Trybull Jan (103 pkt.) 

Wyróżnienie przyznano: Mateuszowi Trybie (94 pkt.) oraz Kajetanowi Cierzniewskiemu (92 pkt.)
Komisja konkursowa Wielkiego Maratonu Czytelniczego w składzie: Agata Markiewicz-Babło, Ewa Niechwiedowicz, Małgorzata Niechwiedowicz, Zbigniew Walczak po weryfikacji protokołów zbiorczych i wybranych arkuszy testowych przesłanych przez poszczególne placówki przyznała 94 (dziewięćdziesiąt cztery) tytuły laureata, 101 (sto jeden) tytułów finalisty oraz 134 (sto trzydzieści trzy) wyróżnienia. Nagrody książkowe ufundowało Miasto Gdańsk.

Wyróżnienie w Wielkim Maratonie Czytelniczym dla klas IV – VI, czyli dla uczestników najlepszych 
w szkołach, których uczniowie nie uzyskali tytułów laureatów i finalistów, przyznano Mikołajowi Kościelskiemu (104 pkt.) 

Gratulujemy!!!

Aktywna 5f
Uczniowie klasy 5f dzielnie wykonują zadania powierzone im przez wychowawcę- p. Magdę Człapińską. Są to zadania dotyczące zarówno tematyki wychowania fizycznego jak i godziny wychowawczej. 

Wychowanie fizyczne w klasach 8
Podopieczne pani Magdy Człapińskiej miały za zadanie wykonać referaty na temat szkodliwego wpływu używek. Przedstawiamy wyróżnioną prezentację spośród dziewcząt klas 8. 

Pracowita 0a
Klasa 0a pilnie pracuje w domu i tworzy pomysłowe prace :-)

Zdalna technika w klasach czwartych
W ramach zajęć z techniki dzieci z klasy IVa i IVb wykonały przykładowe makiety skrzyżowań. Oto ich wspaniałe prace.

Zdalne zajęcia wychowania fizycznego
Podopieczne Pani Magdy Człapińskiej dzielnie wykonują zlecone zadania. Jednym z nich było wykonać odpowiednią liczbę kroków :-) Brawo dziewczyny!

Chór szkolny "Fryderyki"
Już jest ! 😃
Początek maja w naszym kraju/państwie, w naszej ukochanej Ojczyźnie jaką jest POLSKA - to czas
na pewno związany z patriotyzmem. Dzień flagi, Święto Konstytucji III maja, rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, Święto Pracy. To takie odległe sprawy - teraz w dobie, gdy nasz świat dla nas się skurczył. Warto więc zadbać o nasz mały, bliski świat, o naszą "małą ojczyznę" i małymi kroczkami tworzyć ten lokalny patriotyzm.
ZAPRASZAMY do wysłuchania naszego szkolnego hymnu. Teraz nie mamy okazji go wyśpiewać wspólnie na szkolnym holu, więc chociaż ta garstka przedstawicieli naszej szkolnej społeczności śpiewa tu. To kameralny skład naszego Szkolnego Chóru "Fryderyki".
Pani Agata: "Jestem z Nich dumna, że udało im się nagrać te filmiki wg wskazówek. Dziękuję Rodzicom za pomoc i zaangażowanie 😃 Jestem wzruszona. Dziękuję szczególnie tacie Agatki - panu Marcinowi Sulborskiemu za zdalną pomoc w rozgryzieniu tajników programu do montażu tego dzieła.
Wiwat MAJ !!!
Dużo zdrowia i wytrwałości - wszystko będzie dobrze 😃

Biologia- nauczanie zdalne
W ramach lekcji biologii uczniowie klas 5-8 chętnie wykonują prace dodatkowe😉😁

Klasa 0b- "Polska- nasza Ojczyzna"

Klasa 0c dzielnie pracuje i pozdrawia całą "Piątkę"

Nauczanie zdalne- klasa 0b

Rewalidacja i jej dzielni uczniowie
Uczniowie, którzy uczęszczają na zajęcia rewalidacji cały czas dzielnie pracują. Wspaniale wykonują wszystkie zlecone im zadania, które nie zawsze są łatwe. Wszystkim uczniom dziękujemy za zaangażowanie i chęci po podejmowania nowych wyzwań- jesteśmy z Was bardzo dumni!
 
Pozdrawiamy serdecznie!

Integracja sensoryczna w domu
Kto powiedział, że zajęć integracji sensorycznej nie można przeprowadzić w domu? Dla Kacpra
i jego rodziców nie ma rzeczy niemożliwych! Nasz uczeń wspaniale sobie radzi i wykonuje wszystkie zlecone ćwiczenia. Zobaczcie jak wyglądały jedne z zajęć z zakresu integracji sensorycznej
w wykonaniu Kacperka :-)
"Jestem z Ciebie bardzo, bardzo dumna!"- pani Karolina- terapeuta

Baza e-mail nauczycieli


Szanowni Państwo,
w związku z tym, że egzaminy klas ósmych nie odbędą się
w przewidzianym terminie, dni 21, 22, 23 kwietnia są dniami nauki 
zdalnej dla wszystkich uczniów.

Dyrektor mgr Beata Dampc

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wejherowie oferuje teleporady psychologiczne dla uczniów i rodziców
od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00
pod numerem telefonu 505 993 405

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

W przypadku potrzeby rozmowy z pedagogiem bądź psychologiem szkolnym prosimy wysłać zgłoszenie wraz z numerem telefonu
na e-dziennik Librus lub e-mail :
martyna.piotrowska@sp5wejherowo.pl
dorota.mejna@sp5wejherowo.pl
-ODDZWONIMY-


"Muzyczna PiĄtKa" propozycje zabaw muzycznych oraz kierowanie nauki w systemie
on-line
- blog prowadzony przez panią Agatę nauczycielkę muzyki SP 5

Przedsawiamy zasady bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia
przy komputerze, bezpieczeństwa w sieci oraz jak zmotywować się do systematycznej nauki poza szkołą. 
Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi materiałami


Zgodnie z wytycznymi Premiera Rzeczypospolitej Polskiej i Ministra Edukacji Narodowej wydłuża się czas zamknięcia szkoły do dnia 10 kwietnia br.
W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z ogłoszeniem epidemii realizowane będzie kształcenie na odległość.

Dyrektor szkoły
Beata Dampc

Dyrekcja szkoły informuje, że w trosce o bezpieczeństwo społeczności związane z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa
sekretariat szkoły pracuje jedynie w trybie wewnętrznym
od dnia 13 marca 2020r. do odwołania.
Prosimy Państwa, aby wszelkie sprawy, m.in. dotyczące rekrutacji
załatwiać telefonicznie:
58 738 63 50
lub drogą elektroniczną:
sekretariat@sp5wejherowo.pl


Zgodnie z komunikatem MEN w dniach 12.03- 25.03.2020 r. zostają zawieszone zajęcia lekcyjne. 

W dniach 12.03 i 13.03 będą prowadzone jedynie zajęcia opiekuńcze dla dzieci, którym rodzice nie będą w stanie zapewinić opieki.

Informacje dotyczące rekolekcji zostaną umieszczone na stronie parafii.


Beata Dampc
dyrektor szkoły

Zgodnie z rekomendacjami Wojewody Pomorskiego i Pomorskiego Kuratora
Oświaty dotyczącymi obecnej sytuacji związanej z zagrożeniem zakażenia 
koronawirusem odwołuje się zaplanowane wycieczki szkolne, wyjścia
klasowe oraz pozostałe przedsięwzięcia grupowe do chwili ustania
zagrożenia.


Beata Dampc
dyrektor szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie zaprasza Rodziców
na zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego (rocznik 2014) 
 oraz kandydatów do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 
Zapisy odbywać się będą w dniach od 2 do 16 marca 2020 r. 
w sekretariacie szkoły
od poniedziałku do piątku - w godz. 10.00 – 14.00 
(w środy: 4 marca i 11 marca wydłużamy czas zapisów do godz.18.00) 


Prosimy o przyniesienie:

  1. Odpisu aktu urodzenia dziecka oraz dokumentu zawierającego pesel,
  2. Dla kandydatów do oddziału przedszkolnego „Wniosku o przyjęcie dzieckado publicznego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej”
  3. Dla kandydatów do klasy pierwszej zamieszkałych w obwodzieSzkoły Podstawowej nr 5 „Kartę zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej” ,a dla kandydatów spoza obwodu szkoły „Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej”


Stosowne dokumenty można pobrać na stronie internetowej szkoły: www.sp5wejherowo.com w zakładce „Druki do pobrania” 
lub w sekretariacie szkoły.


Jeśli Państwa dziecko przebywa za granicą lub będzie realizowało obowiązek przygotowania przedszkolnego w innej placówce, prosimy 
o wypełnienie „Oświadczenia” i odesłanie na adres teresa.kreft@sp5wejherowo.pl lub złożenie w sekretariacie szkoły. 
Wzór Oświadczenia do pobrania na stronie internetowej szkoły www.sp5wejherowo.com

UROCZYSTE OTWARCIE
HALI SPORTOWEJ 


„Każdy rodzaj sportu niesie z sobą bogaty skarbiec wartości” 
                                                                                            Jan Pawła II

Te słowa nawiązują do uroczystości otwarcia hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 Wejherowie, które odbyło się 28 stycznia 2020 r. Dzień ten wpisze się w historię naszej szkoły jako prawdziwe święto sportu. Po kilku latach starań otwarto nowoczesną halę sportową.

UROCZYSTE OTWARCIE
HALI SPORTOWEJ
dla uczniów naszej szkoły

Odwiedziło nas
Osób online na stronie

E -DZIENNIK
ZALOGUJ SIĘ

Harmonogram dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2019/2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 5 w Wejherowie na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
i po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego ustala w roku szkolnym 2019/2020 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych :


2,3 stycznia 2020r.,
21,22,23 kwietnia 2020r.,

12 czerwca 2020r.


Harmonogram zebrań
z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

klasy I-IV SP:
17 września
5 listopada
10 grudnia
11 lutego
17 marca
12 maja

klasy V-VIII SP:
18 września
6 listopada
11 grudnia
12 lutego
18 marca
13 maja

FESTYNY RODZINNE


trwa inicjalizacja, prosze czekac...