Dyrekcja

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 mgr Beata Dampc
wicedyrektor: mgr Bogusława Polak - Dyszewska
wicedyrektor: mgr Monika Borowczak