Ogłoszenia

Harmonogram dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2023/2024

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie ustala w roku szkolnym 2022/2024 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:


Organizacja roku szkolnego 2023/2024

1. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym trwają od 04.09.2023 r. do 21.06.2024 r.

2 . Ferie letnie od 22.06.2024 r. do 31.08.2024 r.

3. I półrocze trwa od 04.09.2023 r. do 22.01.2024 r.

4. II półrocze trwa od 23.01.2024 r. do 21.06.2024 r.

5. Zimowa przerwa świąteczna od 23.12.2022 r. do 01.01.2024 r.

6. Ferie zimowe od 29.01.2024 r. do 09.02.2024 r.

7. Wiosenna przerwa świąteczna od 28.03.2024 r. do 02.04.2024 r.

8. Rekolekcje Wielkopostne 

9. Egzamin ósmoklasisty- 14-16.05.2024 r.

10. Konsultacje dla rodziców: 
konsultacje popołudniowe odbędą się:
1. W październiku - informacja o postępach w nauce i sprawach bieżących :
klasy młodsze - 17 października 2023r.
klasy pozostałe - 18 października 2023r.

2. W grudniu - informacja o zagrożeniach:
klasy młodsze - 12 grudnia 2023r.
klasy pozostałe - 13 grudnia 2023r.

11. Zebrania z rodzicami: 
klasyfikacyjne zebrania ogólne:
klasy młodsze -16 kwietnia 2024r.
klasy pozostałe - 17 kwietnia 2024r.

Konsultacje zagrożenia- 07 i 08 maja 2024 r.

12. Wystawienie zagrożeń do 7 maja 2024 r.

13. Wystawienie ocen przewidywanych do 29 maja 2024 r.

14. Wystawienie ocen końcoworocznych do 07 czerwca 2024 r.

15. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie ustala w roku szkolnym 2023/2024 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:


16. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych - 21 czerwca 2024 r. 
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kalendarz-roku-szkolnego-20222023