Ogłoszenia


Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

klasy I-IV SP:


klasy V-VIII SP:

Harmonogram dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2022/2023

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie ustala w roku szkolnym 2020/2021 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:


Organizacja roku szkolnego 2022/2023

1. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym trwają od 01.09.2022 r. do 23.06.2023 r.

2 . Ferie letnie od 22.06.2023 r. do 31.08.2023 r.

3. I półrocze trwa od 01.09.2021 r. do 19.01.2022 r.

4. II półrocze trwa od 20.01.2022 r. do 24.06.2022 r.

5. Zimowa przerwa świąteczna od 23.12.2022 r. do 31.12.2022 r.

6. Ferie zimowe od 16.01.2023 r. do 29.01.2023 r.

7. Wiosenna przerwa świąteczna od 06.04.2023 r. do 11.04.2023 r.

8. Rekolekcje Wielkopostne 

9. Egzamin ósmoklasisty- Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

10. Konsultacje dla rodziców:

11. Zebrania z rodzicami:

12. Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i przewidywane oceny półroczne

13. Wystawienie ocen półrocznych do

14. Wystawienie zagrożeń ocenami niedostatecznymi i przewidywanych ocen końcoworocznych

15. Wystawienie ocen końcoworocznych do

16. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

17. Pozostałe dni świąteczne wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

18. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych - 23 czerwca 2023 r. 
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kalendarz-roku-szkolnego-20222023