Ogłoszenia


Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

klasy I-IV SP:


klasy V-VIII SP:

Harmonogram dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2019/2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie ustala w roku szkolnym 2020/2021 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:


02 listopada 2020r.,
21 grudnia 2020r., 

22 grudnia 2020r.,

25 maja 2021r., 

26 maja 2021r., 

27 maja 2021r.,
04 czerwca 2021r.


Organizacja roku szkolnego 2020/2021

1. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym trwają od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r.

2 . Ferie letnie od 28.06.2021 r. do 31.08.2021 r.

3. I półrocze trwa od 01.09.2020 r. do 19.01.2021 r.

4. II półrocze trwa od 20.01.2021 r. do 25.06.2021 r.

5. Zimowa przerwa świąteczna od 21.12.2020 r. do 3.01.2021 r.

6. Ferie zimowe od 01.02.2021 r. do 14.02.2021 r.

7. Wiosenna przerwa świąteczna od 01.04.2021 r. do 6.04.2021 r.

8. Rekolekcje Wielkopostne od .03.2021 r. do .03.2021 r.

9. Egzamin ósmoklasisty 25-27.05.2021 r.

10. Konsultacje dla rodziców:
3-4.11.2020 r.
13-14.04.2021 r.

11. Zebrania z rodzicami:
8-9.09.2020 r.
8-9.12.2020 r. (Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach półrocznych)
26-27.01.2021 r. (podsumowanie pracy uczniów w I półroczu)
9-10.03.2020 r.
14.04.2021 r. (Zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas ósmych)
11-12.05.2021 r. (Informacja o przewidywanych ocenach końcowowrocznych)

12. Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i przewidywane oceny półroczne
09.03.2020 r.

13. Wystawienie ocen półrocznych do 13.01.2021 r.

14. Wystawienie zagrożeń ocenami niedostatecznymi i przewidywanych ocen końcoworocznych
10.05.2020 r.

15. Wystawienie ocen końcoworocznych do 09.06.2021 r.

16. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
14.10.2020 r.
02.11.2020 r.
04.06.2021 r.

17. Pozostałe dni świąteczne wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
11.11.2020 r., 06.01.2021 r., 03.05.2021 r., 03.06.2021 r.

18. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych - 25 czerwca 2021 r.