Ogłoszenia


Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

klasy I-IV SP:
11 września, 6 listopada, 11 grudnia 2018
22 stycznia, 12 marca, 7 maja 2019

klasy V-VIII SP oraz III gim.:
12 września, 7 listopada, 12 grudnia 2018
23 stycznia, 13 marca, 8 maja 2019

Harmonogram dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2018/2019

                                                                                                                    Wejherowo, 06.09.2018r.

Zarządzenie 14/2018
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego i po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego ustala w roku szkolnym 2018/2019 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych :

02 listopada 2018r.,
10 kwietnia 2019r.,

 11 kwietnia 2019r.,

 12 kwietnia 2019r.,
15 kwietnia 2019r.,

16 kwietnia 2019r.,

17 kwietnia 2019 r.,

02 maja 2019 r.


Organizacja roku szkolnego 2018/2019

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 3 września 2018 r.
 
2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2018 r.

3. Ferie zimowe: 11 - 24 lutego 2019 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 18 - 23 kwietnia 2019 r.

5. Egzamin gimnazjalny: 15-17 kwietnia 2019 r.

6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych - 21 czerwca 2019 r.