Ogłoszenia

Harmonogram dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2022/2023

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie ustala w roku szkolnym 2022/2023 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
31 października 2022r.
02 listopada 2022r.
02 maja 2023r.
23,24,25 maja 2023r. (egzamin ósmoklasisty)

09 czerwca 2023r.


Organizacja roku szkolnego 2022/2023

1. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym trwają od 01.09.2022 r. do 23.06.2023 r.

2 . Ferie letnie od 22.06.2023 r. do 31.08.2023 r.

3. I półrocze trwa od 01.09.2021 r. do 19.01.2022 r.

4. II półrocze trwa od 20.01.2022 r. do 24.06.2022 r.

5. Zimowa przerwa świąteczna od 23.12.2022 r. do 31.12.2022 r.

6. Ferie zimowe od 16.01.2023 r. do 29.01.2023 r.

7. Wiosenna przerwa świąteczna od 06.04.2023 r. do 11.04.2023 r.

8. Rekolekcje Wielkopostne 

9. Egzamin ósmoklasisty- 23, 24, 25 maja 2023 r.

10. Konsultacje dla rodziców: 
konsultacje popołudniowe odbędą się:
1. W październiku - informacja o postępach w nauce i sprawach bieżących :
klasy młodsze - 25 października 2022r.
klasy pozostałe - 26 października 2022r.

2. W grudniu - informacja o zagrożeniach:
klasy młodsze - 07 grudnia 2022r.
klasy pozostałe - 08 grudnia 2022r.

11. Zebrania z rodzicami: 
klasyfikacyjne zebrania ogólne:
klasy młodsze -18 kwietnia 2023r.
klasy pozostałe - 19 kwietnia 2023r.

Konsultacje zagrożenia- 09 i 10 maja 2023 r.

12. Wystawienie zagrożeń do 5 maja 2023 r.

13. Wystawienie ocen przewidywanych do 22 maja 2023 r.

14. Wystawienie ocen końcoworocznych do 6 czerwca 2023 r.

15. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie ustala w roku szkolnym 2022/2023 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
31 października 2022r.
02 listopada 2022r.
02 maja 2023r.
23,24,25 maja 2023r. (egzamin ósmoklasisty)
09 czerwca 2023r.

16. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych - 23 czerwca 2023 r. 
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kalendarz-roku-szkolnego-20222023