Ogłoszenia


Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

klasy I-IV SP:
17 września, 5 listopada, 10 grudnia 2019
11 lutego, 17 marca, 12 maja 2019

klasy V-VIII SP:
18 września, 6 listopada, 11 grudnia 2019
12 lutego, 18 marca, 13 maja 2020

Harmonogram dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2019/2020

                                                                                                                Wejherowo, 03.09.2019r.

Zarządzenie 10/2019
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego i po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego ustala w roku szkolnym 2019/2020 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych :


 2-3 stycznia 2020 r.,

21-23 kwietnia 2020 r.,

12 czerwca 2020 r.


Organizacja roku szkolnego 2019/2020

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 2 września 2020 r.
 
2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2019 r. - 7 stycznia 2020 r.

3. Ferie zimowe: 13 - 26 stycznia 2020 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 9 - 14 kwietnia 2020 r.

5. Egzamin klas VIII: 21-23 kwietnia 2019 r.

6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych - 26 czerwca 2020 r.