Do świetlicy szkolnej uczęszczać mogą dzieci z oddziałów zerowych oraz uczniowie klas I-III, których rodzice pracują.
Uczeń zostaje przyjęty do świetlicy po wypełnieniu przez rodzica/prawnego opiekuna "Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy"
oraz dostarczeniu zaświadczenia z zakładu pracy. 

Dzień Kropki w świetlicy szkolnej


Wesole zabawy i nauka o higienie w świetlicy szkolnej 🙂


W naszej świetlicy

Godziny otwarcia

Poniedziałek  7.00- 17.00
Wtorek          7.00- 17.00
Środa            7.00- 17.00
Czwartek      7.00- 17.00
Piątek          7.00- 17.00


tel. 58 738 63 59