UWAGA!  ZMIANY DOTYCZĄCE OBIADÓW W CZASIE PANDEMII
2020/2021

*
Informujemy, że w czasie trwania pandemii nie będzie prowadzona sprzedaż obiadów jednorazowych- wyłącznie wykupienie obiadów miesięcznych w kwocie 2,80 zł za dzień.
*
Wymagana jest płatność za cały miesiąc z góry, wyłącznie poprzez dokonienie przelewu na konto: 

78 1160 2202 0000 0001 0171 8062

z dopiskiem "Opłata za obiady (podać miesiąć, imię, nazwisko i klasę)".
*
Rezygnacja korzystania z obiadów powinna zostać zgłoszona z miesięcznym wyprzedzeniem.
*
Obiady w roku szkolnym 2020/2021 będą wydawane od dn. 7 września 2020 r.
*
Kwota obiadów za miesiąc  czerwiec wynosi 42 zł (15 dni x 2,80 zł)

Rozliczenia za obiady dzieci, które są na zdalnym nauczaniu będą regulowanie po powrocie dzieci do szkoły.

*****************************************************************************************************************************************************************************************

UWAGA!

Informujemy, że od 01 stycznia 2019 r. koszt jednorazowego obiadu dla ucznia wynosi 4,50 zł, zaś przy wykupieniu obiadów miesięcznych 2,80 zł.
Ogłoszenia
Zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania ze stołówki szkolnej.

Godziny wydawania obiadów:
10:55 - 11:15
12:00 - 12:15

Informacje dotyczące obiadów

  • Należność za obiady proszę wpłacać do 10 każdego miesiąca.
  • Wpłat za obiady proszę dokonywać w godz. 8.00-15.00 w sklepiku szkolnym lub w stołówce.
  •  Nieobecność dzieci np. z powodu choroby, wycieczki itp., należy zgłaszać do intendentki lub na adres e-mail jadwiga.doering@sp5wejherowo.pl
     
    Płatność będzie odliczona od następnego dnia po złoszeniu. 
    Brak informacji o nieobecności skutkuje naliczeniem umówionej kwoty.
  • Koszt jednorazowego obiadu dla ucznia wynosi 4,50 zł, zaś przy wykupieniu obiadów miesięcznych 2,80 zł.

ZMIANY W PŁATNOŚCIACH ZA OBIADY

WPŁAT ZA OBIADY MOŻNA DOKONYWAĆ NA KONTO:

78 1160 2202 0000 0001 0171 8062

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 WEJHEROWO,
OPŁATA ZA OBIADY ( podać miesiąc, imię, nazwisko i klasę)- POKWITOWANIE NALEŻY DOSTARCZYĆ NASTĘPNEGO DNIA
DO INTENDENTKI.
WPŁAT MOŻNA DOKONYWAĆ RÓWNIEŻ GOTÓWKĄ OSOBIŚCIE JAK DOTYCHCZAS.
REZYGNACJĘ Z OBIADÓW PRZYJMUJE TYLKO NA PIŚMIE INTEDNENT.