*
Informujemy, że w czasie trwania pandemii nie będzie prowadzona sprzedaż obiadów jednorazowych - możliwe jedynie wykupienie obiadów miesięcznych w kwocie 3,80 zł za dzień.
*
Wymagana jest płatność za cały miesiąc z góry, wyłącznie poprzez dokonienie przelewu na konto: 


78 1160 2202 0000 0001 0171 8062

z dopiskiem "Opłata za obiady (podać miesiąć, imię, nazwisko i klasę)".
*
Rezygnacja korzystania z obiadów powinna zostać zgłoszona z miesięcznym wyprzedzeniem.
*
Obiady w roku szkolnym 2021/2022 będą wydawane od dn. 6 września 2021 r.
*
Kwota obiadów za miesiąc  maj kl. I-VIII- 64, 60 zł, kl. 0- 76 zł.


*****************************************************************************************************************************************************************************************
Ogłoszenia
Zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania ze stołówki szkolnej.

Godziny wydawania obiadów:
10:55 - 11:15
12:00 - 12:15

Informacje dotyczące obiadów

  • Należność za obiady proszę wpłacać do 10 każdego miesiąca.
  • Wpłat za obiady proszę dokonywać w godz. 8.00-15.00 w stołówce szkolnej.
  •  Nieobecność dzieci np. z powodu choroby, wycieczki itp., należy zgłaszać do intendentki lub na adres e-mail jadwiga.doering@sp5wejherowo.pl
     
    Płatność będzie odliczona od następnego dnia po złoszeniu. 
    Brak informacji o nieobecności skutkuje naliczeniem umówionej kwoty.