Szanowni Rodzice,Informujemy, że od 01.01.2023 roku opłata za jeden posiłek w szkole będzie wynosiła 6,00 zł.

*
Informujemy, że nie będzie prowadzona sprzedaż obiadów jednorazowych - możliwe jedynie wykupienie obiadów miesięcznych w kwocie 6 zł za dzień.
*
Wymagana jest płatność za cały miesiąc z góry, wyłącznie poprzez dokonienie przelewu na konto: 


78 1160 2202 0000 0001 0171 8062

z dopiskiem "Opłata za obiady (podać miesiąć, imię, nazwisko i klasę)".
*
Rezygnacja korzystania z obiadów powinna zostać zgłoszona z miesięcznym wyprzedzeniem.
*
Obiady w roku szkolnym 2023/2024 będą wydawane od dn. 6 września 2023 r.
*
Kwota obiadów za miesiąc czerwiec kl. 0- VIII - wynosiynosi 84 zł  (14 x 6 zł =84 zł)


*****************************************************************************************************************************************************************************************

Pobierz pliki

Ogłoszenia
Zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania ze stołówki szkolnej.

Godziny wydawania obiadów:
10:55 - 11:15
12:00 - 12:15

Informacje dotyczące obiadów

  • Należność za obiady proszę wpłacać do 10 każdego miesiąca na konto szkoły: 78 1160 2202 0000 0001 0171 8062.
  •  Nieobecność dzieci np. z powodu choroby, wycieczki itp., należy zgłaszać do intendentki lub na adres e-mail jadwiga.doering@sp5wejherowo.pl
     
    Płatność będzie odliczona od następnego dnia po złoszeniu. 
    Brak informacji o nieobecności skutkuje naliczeniem umówionej kwoty.
  • Na każdy nowy rok szkolny należy wypełnić i dostarczyć NOWĄ deklarację korzystania ze stołówki szkolnej.