Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Wymagane dokumenty:
- wypełniony „Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej” (dla kandydatów do zerówki)
- wypełniona „Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej” (dla kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły)
- wypełniony „Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej” (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły)
- odpis aktu urodzenia dziecka oraz dokument zawierający pesel, Klauzula informacyjna – RODO, dokumenty potwierdzające niepełnosprawność (kandydata, członków rodziny kandydata), oświadczenia potwierdzające wielodzietność rodziny lub samotne wychowywanie dziecka.
Kandydaci do klasy pierwszej zobowiązani są do złożenia wraz z dokumentacją zdjęcia legitymacyjnego.

Rodzice zainteresowani objęciem dziecka nauką języka kaszubskiego w klasie pierwszej zobowiązani są do złożenia deklaracji stanowiącej załącznik do dokumentacji rekrutacyjnej.

Rodzice pracujący mogą zapisać dziecko do świetlicy szkolnej lub do oddziału przedszkolnego całodziennego. W tym celu należy dodatkowo wypełnić i dołączyć do dokumentacji rekrutacyjnej „Kartę zgłoszenia do świetlicy” (dotyczy kandydatów do klasy I)
lub „Wniosek o zakwalifikowanie dziecka do grupy z opieką całodzienną” (dotyczy kandydatów
do oddziału przedszkolnego).
W związku z ograniczoną liczbą miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.