Ubezpieczenia

Każdy rodzic zobowiązany jest do indywidualnego ubepieczenia swojego dziecka.
Zachęcamy do skorzystania z ubezpieczenia swojego dziecka na rok szkolny 2022/2023. 
Rada Rodziców w porozumieniu z dyrekcją szkoły wybrała dwie oferty ubezpieczenia szkolnego: 
Generali bezpieczny.pl oraz PZU.
 Proszę o zapoznanie się i dokonanie najlepszego wg Państwa wyboru.
Zainteresowani Rodzice proszeni są o zapoznanie się z materiałami i skorzystanie z wybranej oferty.