Ubezpieczenia

Każdy rodzic zobowiązany jest do indywidualnego ubepieczenia swojego dziecka.