archiwum 2019/2020


Zakończenie roku szkolnego 2019/2020


Komunikat
Na mocy Rozporządzenia MEN z dn. 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego oraz Komunikatu Departamentu Informacji i Promocji MEN
z dn. 25 kwietnia 2020r. dyrektor szkoły ustala dni egzaminu ósmoklasisty,
tj. 16 czerwca 2020r., 17 czerwca 2020r., 18 czerwca 2020r. dniami wolnymi
od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
Beata Dampc
dyrektor szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie 
na mocy Rozporządzenia MEN z dn. 11 sierpnia 2017 r. 
w sprawie organizacji roku szkolnego oraz Komunikatu Departamentu Informacji i Promocji MEN z dn. 25 kwietnia 2020r. 
ustala dni egzaminu ósmoklasisty, 
tj. 16 czerwca 2020r., 17 czerwca 2020r., 18 czerwca 2020r. 
dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
Traci moc Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie 
z dn. 09.09.2019.

Szanowni Rodzice,

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie informuje, że od 01 czerwca 2020r. umożliwia uczestniczenie uczniów w konsultacjach zgodnie z zamieszczonymi Procedurami bezpieczeństwa w czasie pandemii dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie. Bardzo proszę o dokładne zapoznanie się 
z Procedurami. Zainteresowani Rodzice proszeni są o złożenie kompletnego wniosku do dnia 28 maja br.

Beata Dampc
dyrektor szkoły

PROCEDURY- Pobierz pliki


Komunikat Dyrektora

      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie informuje, że od 11.05.2020 roku w ograniczonym zakresie zostaje wznowiona działalność oddziałów przedszkolnych zgodnie z zamieszczonymi poniżej Procedurami bezpieczeństwa w czasie pandemii dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie.
          W związku z powyższym bardzo proszę o dokładne zapoznanie się z Procedurami i Wnioskiem o opiekę nad dzieckiem w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie w czasie trwania pandemii covid-19.


Dyrektor mgr Beata Dampc

Rekrutacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie informuje,
że w związku 
z Zarządzeniem nr 90/2020 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28.04.2020r. następuje zmiana terminów 
postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021
dla kandydatów do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych 
w Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie 
według następującego harmonogramu:
Listy zakwalifikowanych i przyjętych kandydatów do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych dostępne będą na stronie internetowej szkoły w terminach zgodnych z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego.

Informacji udziela również sekretariat szkoły pod nr tel:
(058) 738-63-50 

W terminie rekrutacji uzupełniającej (od 8 lipca do 13 lipca) wnioski kandydatów do oddziału przedszkolnego oraz zgłoszenia kandydatów do klasy pierwszej zamieszkałych w obwodzie szkoły lub wnioski dla kandydatów do klasy pierwszej spoza obwodu szkoły można składać również drogą elektroniczną na adres: sekretariat@sp5wejherowo.pl 
Rodzice dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej proszeni są o złożenie pisemnego "Oświadczenia woli" do dnia 18 maja 2020r. na adres e-mail: sekretariat@sp5wejherowo.pl


Wyniki konkursu "Portret mojego ulubionego bohatera literackiego"
Drodzy uczniowie podajemy wyniki konkursu pt.„Portret mojego ulubionego bohatera literackiego”
W kategorii klas 0-3 przyznaliśmy:
1 miejsce Poli Pospieszyńskiej z klasy 2 d;
2 miejsce Katarzynie Trybie z klasy 3c;
3 miejsce Naomi Żebrowskiej z klasy 2b.
Dodatkowo chcielibyśmy wyróżnić ucznia klasy 1d - Oliwiera Ranachowskiego.

W kategorii klas VI - VIII przyznaliśmy:
1 miejsce Agata Sulborska z klasy 7a;
2 miejsce Oliwii Lesner z klasy 5 d;
3 miejsce Kindze Lubińskiej z klasy 5c.
Wyróżnić trafia do Nadii Orysiak z klasy 7c.

Wszystkim uczestnikom i nagrodzonym serdecznie dziękujemy. Zwycięzcom gratulujemy!
Nagrody wręczymy wychowawcom, którzy rozdadzą je wraz ze świadectwami 26.06.2020r.

Wyniki konkursu "Moje wymarzone wakacje"
Drodzy uczniowie,
oto wyniki konkursu pt.„Moje wymarzone wakacje”

1 miejsce- Maja Sopolińska z klasy 2 a;
1 miejsce- Naomi Żebrowska z klasy 2 b;
2 miejsce- Adrian Herbasz z klasy 2 c;
2 miejsce- Zofia Littwin 1 c;
3 miejsce- KatarzynaTryba z klasy 3c;
3 miejsce- Zofia Maj 2 d;

wyróżnienia:
- Alicja Flis klasa 2 d;
- Katarzyna Gudewicz klasa 3 a;
- Maciej Janicki klasa 1 a;
- Maja Niewińska klasa 1 c;
- Oliwier Ranachowski klasa 1 d.

Wszystkim serdecznie dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy!
Nagrody zostaną przekazane wychowawcom, którzy rozdadzą je 26.06.2020r.

Wszystkiego najlepszego z okazji DNIA DZIECKA!!!

Hala sportowa naszej szkoły
 w finale konkursu „Modernizacja Roku”
        Dnia 1 czerwca 2020 r.  rozpoczęło się finałowe głosowanie w XXIV edycji ogólnopolskiego plebiscytu internetowego na najpopularniejsze budowy i modernizacje w Polsce. Wśród kilkudziesięciu finalistów znalazła się budowa naszej hali sportowej z czrgo jesteśmy bardzo dumni- „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie”.
        Nasza szkoła należy do jednych z najstarszych szkół w Wejherowie. Jej początki sięgają roku 1948. Dokładnie 10 października 1948 r. dzieci usłyszały jej pierwszy dzwonek. Na początku był to przystosowany na potrzeby edukacji barak.
        Nasza sala gimnastyczna o wysokości 7 m i wymiarach 44,5 na 27 m robi naprawdę duże wrażenie. Uczniowie mogą uprawiać takie dyscypliny sportowe jak: piłka ręczna, mini-piłka nożna, koszykówka, siatkówka, tenis oraz badminton. Umożliwia to wykorzystanie obiektu na wieloraki sposób, a społeczność szkolna może rozwijać swoje zainteresowania i zdolności w wielu dyscyplinach sportowych. Bardzo interesującym i nowoczesnym elementem jest ścianka wspinaczkowa o wysokości 7 m. Cały obiekt przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, co zdecydowanie podnosi jego wartość i możliwości.  Na boisku jednorazowo może przebywać około 50 osób, a na składanych trybunach zmieści się ponad 200 osób. Istnieje także możliwość przedzielenia hali sportowej kotarą, dzięki czemu można prowadzić niezależne zajęcia sportowe
z kilkoma grupami z różnych dziedzin sportowych.
        Realizując inwestycje, zadbano także o teren przyległy, stwarzając miejsca postojowe, drogę przeciwpożarową, ławki oraz stojaki dla rowerów. Mieszkańcy Śmiechowa nareszcie doczekali się wymarzonej hali sportowej, a uczniowie naszej szkoły mogę w pełni rozwijać swoje sportowe pasje.
        Zapraszamy do głosowania na naszą halę sportową!
 Głosy można oddawać do 3 sierpnia na stronie organizatora: modernizacjaroku.org.pl

ZWROT KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW
Procedura postępowania czytelników biblioteki Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2

W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 Dyrektor SP nr 5 wprowadza działania mające na celu zminimalizowanie ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się wirusa.

Procedury i zalecenia dotyczące pracy biblioteki są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rozwoju w konsultacji z GIS oraz Biblioteki Narodowej:
1. Zwrot księgozbioru bibliotecznego - lektur i innej literatury dziecięcej (ale nie podręczników) - odbywać się będzie w stołówce szkolnej - wejście bezpośrednio z zewnątrz szklanymi drzwiami
od strony parkingu.
2. Na teren szkoły wchodzą wyłącznie osoby zdrowe, bez podwyższonej temperatury, kaszlu, kataru. W przypadku wskazującym na wystąpienie w/w objawów pracownik szkoły zobowiązany jest do pomiaru temperatury danej osobie. W sytuacji potwierdzenia podwyższonej temperatury pracownik szkoły postępuje zgodnie z wytycznymi GIS, MZ.
3. Czytelnicy /uczniowie bądź rodzice uczniów/ oddają wypożyczone książki wg. ustalonego harmonogramu.
4. Ustalone przez dyrektora i bibliotekarza terminy zwrotów książek są ostateczne. Każdy uczeń
lub rodzic zobowiązany jest do zachowania wyznaczonego terminu.
5. Przychodząc do szkoły, czytelnik musi być wyposażony w maskę ochronną zasłaniającą usta i nos, za wyjątkiem osób, które mają choroby wykazane przez Ministerstwo Zdrowia.
6. Po podejściu pod stołówkę należy skorzystać ze stanowiska ze środkami dezynfekcyjnymi i dokładnie zdezynfekować dłonie (wskazane jest przyjście w rękawiczkach jednorazowych, które również dezynfekujemy).
7. Czytelnik udaje się do wydzielonego stanowiska zwrotu książek.
8. Czytelnik jest zobowiązany do zachowanie bezpiecznej odległości - przynajmniej 1,5 metra odległości między osobami/pracownikami biblioteki.
9. Jednocześnie przy stanowisku zwrotu może maksymalnie przebywać jeden czytelnik lub rodzic (opiekun prawny).
10. Uczeń przekazuje bibliotekarzowi wypożyczone książki opatrzone kartką z imieniem, nazwiskiem oraz klasą.
11. W przypadku zagubienia książki czytelnik - uczeń lub rodzic/ opiekun prawny- jest zobowiązany odkupić i przynieść taką samą pozycję książkową, którą wypożyczył.
12. Księgozbiór jest odkładany do kwarantanny w wyznaczonym miejscu, a czytelnik - uczeń lub rodzic po zdaniu egzemplarzy zobowiązany jest niezwłocznie opuścić teren szkoły.
13. W przypadku niejasności rodzice i uczniowie mogą kierować zapytania do nauczycieli bibliotekarzy.

HARMONOGRAM ODDAWANIA KSIĄŻEK ( LEKTURY, KOMIKSY I INNA LITERATURA DZIECIĘCA) DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP NR 5 W WEJHEROWIE:
KL. I 05.06.20r. godz. 11:00 - 12:00
KL. II 05.06.20r. godz. 12:00 - 13:00
KL. IV 08.06.20r. godz. 11:00 - 12:00
KL. V 09.06.20r. godz. 12:00 - 13:00
KL. VI 10.06.20r. godz. 11:00 - 12:00
KL. VII 10.06.20r. godz. 12:00 - 13:00

KLASY 3 ORAZ 8 ODDAJĄ WYPOŻYCZONE KSIĄŻKI WRAZ Z PODRĘCZNIKAMI.

Termin zwrotów dla klas 8 to 19.06.20r. Uczniowie lub rodzice przychodzą wedle ustalonego harmonogramu. Szczegóły zwrotu podręczników i książek dla czytelników klas VIII i III zostaną podane w najbliższym czasie.
GODZ. 9:00 - KLASA VIII D
GODZ. 10:00 - KLASA VIII B
GODZ. 11:00 - KLASA VIII A
GODZ. 12:00 - KLASA VIII C
TERMIN ZWROTÓW DLA KLAS III ZOSTANIE PODANY WYCHOWAWCOM.

ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA

Projekt edukacyjny realizowany w klasie Ib

Klasa 1b w tym roku szkolnym zrealizowała projekt edukacyjny "Czytam z klasą lekturki spod chmurki", po każdym etapie otrzymując dyplom.
Gratulujemy!


Z okazji DNIA MATKI, wychowawczyni klasy 1c pani Sabina Bieszke, zorganizowała zdalny konkurs recytatorski dla uczniów klas pierwszych naszej szkoły pod hasłem "Wiersz dla Mamy". Uczestnicy mieli za zadanie wybrać wiersz dla mamy lub o mamie oraz nauczyć się go na pamięć, 
a zarejestrowane recytacje przesłać drogą elektroniczną.

Zgłoszone wiersze konkursowe zostały przygotowane z dużą starannością, a dzieci recytowały przepięknie. Dlatego dla wszystkich Mam naszych uczestników przygotowano okolicznościowe bukiety kwiatów, a dla dzieci symboliczne nagrody książkowe za aktywność i włożony trud w realizację dodatkowego zadania. Brawo Uczniowie! Dziękujemy Rodzicom! Jesteście wspaniali! Gratulacje!

W konkursie udział wzięli: Kinga Basendowska (klasa 1b), Jan Marciniak, Szymon Rutkowski, Nadia Walkusz, Kajetan Chmiel, Amelia Śliwińska i Zofia Littwin (klasa 1c) oraz Apolonia Sułkowska 
i Oliwier Ranachowski (klasa 1d).
Uczestnicy konkursu oraz ich cudowne Mamy z odebranymi nagrodami :-)

Z okazji Dnia Matki uczniowie klasy III c składają życzenia


Klasa I c dla mamy


Uczniowie z klasy Ia przesyłają najlepsze życzenia swoim ukochanym mamom!


Świetlica również składa najlepsze życzenia dla wszystkich mam 💗
Kreatywna 2a

Drodzy Uczestnicy Wielkiego Maratonu Czytelniczego klas II - III!

Oto wyniki VIII edycji Wielkiego Maratonu Czytelniczego „Spotkacie nowych przyjaciół".

Do tegorocznej edycji WMC „Spotkacie nowych przyjaciół" adresowanej do klas II - III szkoły podstawowej zgłosiło się 199 placówek. Maraton ukończyło 3327 uczniów pod opieką 240 szkolnych koordynatorów konkursu. Komisja konkursowa Wielkiego Maratonu Czytelniczego w składzie: Agata Markiewicz - Babło, Ewa Niechwiedowicz, Małgorzata Niechwiedowicz, Zbigniew Walczak po weryfikacji protokołów zbiorczych i wybranych arkuszy testowych przesłanych przez poszczególne placówki przyznała: 106 tytułów laureata, 143 tytuły finalisty oraz 112 wyróżnień. Nagrody książkowe dla zwycięskich Maratończyków ufundowało Miasto Gdańsk.

Z ogromną przyjemnością informuję, że wśród uczestników naszej szkoły tytuł finalisty otrzymują uczennice klasy IIIc Łucja Gajewska zdobywając 115p oraz Eliza Mikucka zdobywając 114p. 

Gratuluję!

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękuję za zaangażowanie i systematyczne czytanie lektur. Zgodnie z moją wcześniejszą informacją etap szkolny zostanie omówiony po powrocie do szkoły. Na wszystkich uczestników czekają nagrody.

Koordynator szkolny A.Żak

Wyniki Wielkiego Maratonu Czytelniczego dla klas IV-VIII
Drodzy Uczniowie, Drodzy Rodzice!

Dziś otrzymaliśmy wyniki testów z Wielkiego Maratonu Czytelniczego. Miło nam poinformować wszystkich, że wśród laureatów maratonu dla klas VII – VIII jest i ktoś z naszej Szkoły.
Laureatką z SP nr 5 w Wejherowie jest Agata Sulborska z klasy 7a z wynikiem 111 pkt. 

Serdecznie gratulujemy !!! 

Natomiast tytuł finalisty otrzymali: Oliwia Jasnowska (109 pkt.) oraz Krzysztof Ćwik (104 pkt.), Trybull Jan (103 pkt.) 

Wyróżnienie przyznano: Mateuszowi Trybie (94 pkt.) oraz Kajetanowi Cierzniewskiemu (92 pkt.)
Komisja konkursowa Wielkiego Maratonu Czytelniczego w składzie: Agata Markiewicz-Babło, Ewa Niechwiedowicz, Małgorzata Niechwiedowicz, Zbigniew Walczak po weryfikacji protokołów zbiorczych i wybranych arkuszy testowych przesłanych przez poszczególne placówki przyznała 94 (dziewięćdziesiąt cztery) tytuły laureata, 101 (sto jeden) tytułów finalisty oraz 134 (sto trzydzieści trzy) wyróżnienia. Nagrody książkowe ufundowało Miasto Gdańsk.

Wyróżnienie w Wielkim Maratonie Czytelniczym dla klas IV – VI, czyli dla uczestników najlepszych 
w szkołach, których uczniowie nie uzyskali tytułów laureatów i finalistów, przyznano Mikołajowi Kościelskiemu (104 pkt.) 

Gratulujemy!!!

Aktywna 5f
Uczniowie klasy 5f dzielnie wykonują zadania powierzone im przez wychowawcę- p. Magdę Człapińską. Są to zadania dotyczące zarówno tematyki wychowania fizycznego jak i godziny wychowawczej. 

Wychowanie fizyczne w klasach 8
Podopieczne pani Magdy Człapińskiej miały za zadanie wykonać referaty na temat szkodliwego wpływu używek. Przedstawiamy wyróżnioną prezentację spośród dziewcząt klas 8. 

Pracowita 0a
Klasa 0a pilnie pracuje w domu i tworzy pomysłowe prace :-)

Zdalna technika w klasach czwartych
W ramach zajęć z techniki dzieci z klasy IVa i IVb wykonały przykładowe makiety skrzyżowań. Oto ich wspaniałe prace.

Zdalne zajęcia wychowania fizycznego
Podopieczne Pani Magdy Człapińskiej dzielnie wykonują zlecone zadania. Jednym z nich było wykonać odpowiednią liczbę kroków :-) Brawo dziewczyny!

Chór szkolny "Fryderyki"
Już jest ! 😃
Początek maja w naszym kraju/państwie, w naszej ukochanej Ojczyźnie jaką jest POLSKA - to czas
na pewno związany z patriotyzmem. Dzień flagi, Święto Konstytucji III maja, rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, Święto Pracy. To takie odległe sprawy - teraz w dobie, gdy nasz świat dla nas się skurczył. Warto więc zadbać o nasz mały, bliski świat, o naszą "małą ojczyznę" i małymi kroczkami tworzyć ten lokalny patriotyzm.
ZAPRASZAMY do wysłuchania naszego szkolnego hymnu. Teraz nie mamy okazji go wyśpiewać wspólnie na szkolnym holu, więc chociaż ta garstka przedstawicieli naszej szkolnej społeczności śpiewa tu. To kameralny skład naszego Szkolnego Chóru "Fryderyki".
Pani Agata: "Jestem z Nich dumna, że udało im się nagrać te filmiki wg wskazówek. Dziękuję Rodzicom za pomoc i zaangażowanie 😃 Jestem wzruszona. Dziękuję szczególnie tacie Agatki - panu Marcinowi Sulborskiemu za zdalną pomoc w rozgryzieniu tajników programu do montażu tego dzieła.
Wiwat MAJ !!!
Dużo zdrowia i wytrwałości - wszystko będzie dobrze 😃

Biologia- nauczanie zdalne
W ramach lekcji biologii uczniowie klas 5-8 chętnie wykonują prace dodatkowe😉😁

Klasa 0b- "Polska- nasza Ojczyzna"

Klasa 0c dzielnie pracuje i pozdrawia całą "Piątkę"

Nauczanie zdalne- klasa 0b

Rewalidacja i jej dzielni uczniowie
Uczniowie, którzy uczęszczają na zajęcia rewalidacji cały czas dzielnie pracują. Wspaniale wykonują wszystkie zlecone im zadania, które nie zawsze są łatwe. Wszystkim uczniom dziękujemy za zaangażowanie i chęci po podejmowania nowych wyzwań- jesteśmy z Was bardzo dumni!
 
Pozdrawiamy serdecznie!

Integracja sensoryczna w domu
Kto powiedział, że zajęć integracji sensorycznej nie można przeprowadzić w domu? Dla Kacpra
i jego rodziców nie ma rzeczy niemożliwych! Nasz uczeń wspaniale sobie radzi i wykonuje wszystkie zlecone ćwiczenia. Zobaczcie jak wyglądały jedne z zajęć z zakresu integracji sensorycznej
w wykonaniu Kacperka :-)
"Jestem z Ciebie bardzo, bardzo dumna!"- pani Karolina- terapeuta

Szanowni Państwo,
w związku z tym, że egzaminy klas ósmych nie odbędą się
w przewidzianym terminie, dni 21, 22, 23 kwietnia są dniami nauki 
zdalnej dla wszystkich uczniów.

Dyrektor mgr Beata Dampc

Przedsawiamy zasady bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia
przy komputerze, bezpieczeństwa w sieci oraz jak zmotywować się do systematycznej nauki poza szkołą. 
Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi materiałami


Zgodnie z wytycznymi Premiera Rzeczypospolitej Polskiej i Ministra Edukacji Narodowej wydłuża się czas zamknięcia szkoły do dnia 10 kwietnia br.
W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z ogłoszeniem epidemii realizowane będzie kształcenie na odległość.

Dyrektor szkoły
Beata Dampc

Dyrekcja szkoły informuje, że w trosce o bezpieczeństwo społeczności związane z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa
sekretariat szkoły pracuje jedynie w trybie wewnętrznym
od dnia 13 marca 2020r. do odwołania.
Prosimy Państwa, aby wszelkie sprawy, m.in. dotyczące rekrutacji
załatwiać telefonicznie:
58 738 63 50
lub drogą elektroniczną:
sekretariat@sp5wejherowo.pl


Zgodnie z komunikatem MEN w dniach 12.03- 25.03.2020 r. zostają zawieszone zajęcia lekcyjne. 

W dniach 12.03 i 13.03 będą prowadzone jedynie zajęcia opiekuńcze dla dzieci, którym rodzice nie będą w stanie zapewinić opieki.

Informacje dotyczące rekolekcji zostaną umieszczone na stronie parafii.


Beata Dampc
dyrektor szkoły

Zgodnie z rekomendacjami Wojewody Pomorskiego i Pomorskiego Kuratora
Oświaty dotyczącymi obecnej sytuacji związanej z zagrożeniem zakażenia 
koronawirusem odwołuje się zaplanowane wycieczki szkolne, wyjścia
klasowe oraz pozostałe przedsięwzięcia grupowe do chwili ustania
zagrożenia.


Beata Dampc
dyrektor szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie zaprasza Rodziców
na zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego (rocznik 2014) 
 oraz kandydatów do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 
Zapisy odbywać się będą w dniach od 2 do 16 marca 2020 r. 
w sekretariacie szkoły
od poniedziałku do piątku - w godz. 10.00 – 14.00 
(w środy: 4 marca i 11 marca wydłużamy czas zapisów do godz.18.00) 


Prosimy o przyniesienie:

  1. Odpisu aktu urodzenia dziecka oraz dokumentu zawierającego pesel,
  2. Dla kandydatów do oddziału przedszkolnego „Wniosku o przyjęcie dzieckado publicznego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej”
  3. Dla kandydatów do klasy pierwszej zamieszkałych w obwodzieSzkoły Podstawowej nr 5 „Kartę zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej” ,a dla kandydatów spoza obwodu szkoły „Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej”


Stosowne dokumenty można pobrać na stronie internetowej szkoły: www.sp5wejherowo.com w zakładce „Druki do pobrania” 
lub w sekretariacie szkoły.


Jeśli Państwa dziecko przebywa za granicą lub będzie realizowało obowiązek przygotowania przedszkolnego w innej placówce, prosimy 
o wypełnienie „Oświadczenia” i odesłanie na adres teresa.kreft@sp5wejherowo.pl lub złożenie w sekretariacie szkoły. 
Wzór Oświadczenia do pobrania na stronie internetowej szkoły www.sp5wejherowo.com

„Każdy rodzaj sportu niesie z sobą bogaty skarbiec wartości” 
                                                                                            Jan Pawła II

Te słowa nawiązują do uroczystości otwarcia hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 Wejherowie, które odbyło się 28 stycznia 2020 r. Dzień ten wpisze się w historię naszej szkoły jako prawdziwe święto sportu. Po kilku latach starań otwarto nowoczesną halę sportową.

UROCZYSTE OTWARCIE
HALI SPORTOWEJ
dla uczniów naszej szkoły


„Trudne wierszyki łamiące języki”Etap szkolny

W związku z czwartą edycją Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Trudne wierszyki łamiące języki” dnia 10. 02. 2020 r. w Bibliotece Szkolnej odbył się etap szkolny. Wyłoniliśmy zwycięzców:

Kategoria dzieci w wieku 6 lat: I miejsce zajęła Alicja Richert, II miejsce – Liliana Pamfil.

Kategoria uczniów klas I- III: I miejsce – Łucja Gajewska, II miejsce – Nadia Maciszka, III miejsce – Eliza Mikucka, Natalia Miziarska.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie.

Złote medalistki Mistrzostw Wejherowa w mini siatkówce

Podopieczne Pani Magdy, w składzie: Oliwia 7b, Natalia 7b, Dominika 7b, Karolina 7a, Ania 7a, Julka 7a, Alicja 6e oraz Agatka 5d wywalczyły złote medale oraz awans na Powiatowe Igrzyska Dzieci w mini siatkówce. Serdecznie gratulujemy👏👏👏

Karnawałowa dyskoteka szkolna 2020

Magdalena Grala z kl. Vf zdobyła wyróżnienie i nagrodę za najładniejszą samodzielnie wykonaną MASKĘ KARNAWAŁOWĄ :D gratulujemy !!!

Brązowe medalistki Igrzysk Dzieci w piłce ręcznej 💪👏

Tak się bawi, tak się bawi...
SP 5
Zabawa karnawałowa klas 0-III

UROCZYSTE OTWARCIE
HALI SPORTOWEJ 


„Każdy rodzaj sportu niesie z sobą bogaty skarbiec wartości” 
                                                                                            Jan Pawła II

Te słowa nawiązują do uroczystości otwarcia hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 Wejherowie, które odbyło się 28 stycznia 2020 r. Dzień ten wpisze się w historię naszej szkoły jako prawdziwe święto sportu. Po kilku latach starań otwarto nowoczesną halę sportową.

UROCZYSTE OTWARCIE
HALI SPORTOWEJ
dla uczniów naszej szkoły

"Bezpieczne ferie"- spotkanie klas młodszych z policją 😊

Jasełka 2019

Spotkanie kolędowe

18 grudnia 2019 r. odbyło się spotkanie kolędowe naszego szkolnego chóru. Jak na zdjęciach można zauważyć - był to pierwszy koncert w nowych strojach :) sukienki zostały zakupione przez fundusze Rady Rodziców. Spotkanie to wzbogacił występ uczniów "Klasy Sowy" III a. Można było również zakupić kawę i pyszne ciacho. Całość zebranych pieniędzy została przekazana na pokrycie kosztów zakupu strojów.

Antoni Kubacki
pierwsze miejsce w LA na hali 
w Mistrzostwach Powiatu- bieg na 1000 metrów

Wielki Maraton Czytelniczy "Spotkacie nowych przyjaciół"

W piątek 13 grudnia 2019 r. uczestnicy Wielkiego Maratonu Czytelniczego "Spotkacie nowych przyjaciół" klas II i III wraz z opiekunem p. Aleksandrą Żak udali się do Biblioteki Miejskiej 
w Wejherowie na spotkanie z pisarką- p. Wiolettą Piasecką. Jedną z lektur, które dzieci czytały to właśnie "Faustynka". To było ciekawe i pełne ciepła spotkanie!

Akcja charytatywna "I Ty możesz zostać Śwętym Mikołajem

Jesteście cudowni!!! Wspaniali!!!
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Dzięki zebranym darom podczas akcji "I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem" zebraliśmy górę wspaniałych rzeczy. Dzięki Waszym dobrym serduchom zrobimy niespodzianki dla 25 maluchów 😍
Pamiętajcie dobro wraca ❤MSU z opiekunami 😊

Spotkanie opłatkowe członków
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

12.12.2019 r. "Klasa Sowy" (III a) oraz kameralny skład Chóru Szkolnego "Fryderyki" wystąpili podczas corocznego przedświątecznego spotkania opłatkowego członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Gośćmi specjalnymi byli starosta p.Gabriela Lisius, wiceprezydent Wejherowa p. Arkadiusz Kraszkiewicz, ks. prałat Tadeusz Reszka i nasz zaprzyjaźniony Mikołaj. Uroczystość odbyła się w wejherowskiej sali bankietowej"Atlantic". Poniżej krótka relacja.

Mistrzostwa Wejherowa w halowej lekkiej atletyce

11 grudnia w Szkole Podstawowej nr 6 odbyły się Igrzyska Dzieci oraz Igrzyska Młodzieży Szkolnej
 w halowej lekkiej atletyce. Nasi uczniowie pod opieką pani Magdy oraz Pana Grzegorza wywalczyli łącznie 8 medali, w tym: 2 złote, 2 srebrne oraz 4 brązowe. Serdecznie gratulujemy👍👏

Mikołajkowy turniej piłki nożnej halowej
o puchar Prezydenta Miasta Wejherowa

W dniu dzisiejszym reprezentacja SP 5 pod opieką pana Pawła Sobczyńskiego, wygrała mikołajkowy turniej piłki nożnej halowej o puchar Prezydenta Miasta Wejherowa. Nasz zespół wygrał wszystkie cztery mecze, a dodatkowo Szymon Pacanowski został najlepszym bramkarzem turnieju. Turniej odbył się na sali gimnastycznej SP 6.
W dniu dzisiejszym reprezentacja SP 5 pod opieką pana Pawła Sobczyńskiego, wygrała mikołajkowy turniej piłki nożnej halowej o puchar Prezydenta Miasta Wejherowa. Nasz zespół wygrał wszystkie cztery mecze, a dodatkowo Szymon Pacanowski został najlepszym bramkarzem turnieju. Turniej odbył się na sali gimnastycznej SP 6.

Turniej Mikołajkowy

W tym roku w ramach promocji zdrowia i aktywnego stylu życia, w klasach pierwszych odbył się turniej mikołajkowy, który poprowadziła p. Katarzyna Szymańska z Akademii Młodych Aktywnych. Uczniowie zmierzyli się w różnych sportowych konkurencjach m.in. w sztafecie, rzucaniu piłkami do celu.

Mikołajki

Nauczyciele wychowania fizycznegona szkoleniu ;-)

Z serii szkolimy się dla Was 😊
Nasi nauczyciele wychowania fizycznego prężnie przygotowują się do obsługi nowej hali sportowej. 
Z tej okazji uczestniczyli dziś w szkoleniu na operatora ściany wspinaczkowej.Zobaczcie jak wspaniale sobie poradzili 😍

Andrzejki

Słodki poczęstunek oraz wróżby andrzejkowe przygotował dla uczniów naszej szkoły Samorząd Uczniowski oraz Koło Przyjaciół Biblioteki

"Ile waży Swięty Mikołaj?"

Sprawdzamy ile waży nasz ulubiony Święty …..

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję charytatywną "Ile waży Święty Mikołaj”. Akcja polegała na zbieraniu bilonu (monety o nominałach 1 gr, 2 gr, 5 gr)

Podczas Orszaku Świętego Mikołaja bilon zebrany w szkołach całej Polski zostanie zważony
 i dowiemy się ile waży nasz ulubiony Święty.

Organizatorem jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, która od blisko 30 lat prowadzi działania 
na rzecz wychowania oraz edukacji dzieci i młodzieży. Celem konkursu jest wsparcie funduszu, 
z którego wypłacane są stypendia oraz wsparcie dla dzieci i młodzieży, wychowanków Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Wsparcie umożliwia im rozwój talentów oraz pasji. Dzięki niemu młodzież zdobywa przydatną wiedzę oraz poznaje sposoby na jej praktyczne wykorzystanie. Misją Fundacji jest dobrze wychować młodego człowieka – na osobę silnej wiary, o dojrzałej hierarchii wartości, dobrego 
i świadomego obywatela oraz patriotę, działającego dla dobra wspólnego i zaangażowanego w życie swojego państwa oraz społeczności lokalnej, sprawnego i skutecznego w działaniu społecznym oraz gospodarczym.

Jak widać mamy dużo pracy z czego się bardzo cieszymy i z całego serca dziękujemy 😊😊😊 ❤❤❤
Szkolni organizatorzy akcji.

Dzień Pluszowego Misia

Klasa 0 c poznała dziś historię powstania pierwszego na świecie pluszowego misia, podczas spotkania w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie. Dziękujemy za zaproszenie i gorące przyjęcie Pani Ewelinie Magdziarczyk- Plebanek.

"Szkoła pamięta"

W dniach 15.11.2019r. i 20.11.2019r. klasy: 3b, 3c oraz klasy: 1 b i 1 c w ramach akcji „ Szkoła Pamięta” wraz z wychowawczyniami udały się do Piaśnicy – miejsca pamięci narodowej. Uczniowie porządkowali groby, zapalili znicze oraz oddali cześć Polakom, którzy polegli za wolność naszej Ojczyzny.

Dzień Głośnego Czytania

Uczniowie kl 1 i 2 w ogolnopolskiej akcji SZKOLNE PRZYGODY GANGU SLODZIAKOW!!! Klasa 1c
 z wychowawcą Sabiną Bieszke przygotowali wspólnie MAGICZNE DRZEWO SLODZIAKÓW, przy którym zorganizowano DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA. Bajki czytały uczennice klasy 8 oraz nauczyciele.

II Międzyszkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej

Wielka radość :) nasza uczennica z kl. IVa - Kornelia Krajnowska zajęła I miejsce podczas dzisiejszego II Międzyszkolnego Konkursu Pieśni Patriotycznej, który odbył się w SP 9 w Wejherowie. Gratulujemy 
i życzymy dalszej motywacji do pracy oraz kolejnych sukcesów. A Wy lubicie śpiewać? Już niedługo 
w naszej szkole odbędzie się szkolny konkurs wokalny - przygotujcie już piosenki i zapraszamy do zgłoszenia :) !

Projekt „PATRIOTYZM HISTORIA PRZYSZŁOŚĆ”

W ubiegłym tygodniu w naszej szkole realizowany był projekt „PATRIOTYZM HISTORIA PRZYSZŁOŚĆ”, którego organizatorem jest fundacja „Skrzydła”, skierowany był on do klas 7 i 8. Gościliśmy m. in. pracownika IPN-u, członków grup rekonstrukcyjnych, żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej, ale i rapera, który podzielił się z nami swoją wizją patriotyzmu. Młodzieży przypadł do gustu ten oryginalny sposób nauki historii.

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą 

W ramach Światowego Dnia Walki z Cukrzycą na holu naszej szkoły stanął "Kącik Diabetyka". 
W kąciku tym uczniowie klas I- III mogli dowiedzieć się wielu cennych informacji dotyczących cukrzycy. Dyskutowaliśmy na temat konieczności zdrowego odżywiania i dbania o aktywność fizyczną. Wszyscy uczniowie klas I- III otrzymali pamiątkowe gadżety. W gabinecie Pani Pielęgniarki nauczyciele i rodzice mieli okazję zbadać poziom cukru we krwi oraz ciśnienie. Razem udowodniliśmy, że jesteśmy "Silniejsi od cukrzycy"! Organizatorem akcji była pani Gracjana Miszka- nauczyciel biologii.

" Piękna nasza Polska cała "
Tygodniowa akcja patriotyczna w świetlicy szkolnej 😊

Inscenizacja wiersza Jana Brzechwy
pt. "Na straganie" w wykonaniu kl. Ic

MIEJSKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
W TENISIE STOŁOWYM

30 października nasza szkoła była organizatorem Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowy. Reprezentacja dziewcząt zajęła III miejsce, natomiast reprezentacja chłopcòw uplasowała się tuż za podium. Nasze miasto na zawodach powiatowych reprezentować będą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9, którzy zarówno w kategorii dziewcząt, jak i chłopców zajęli I miejsce. Serdecznie gratulujemy!

Akcja "Szkoła pamięta"

EKO-AKCJA

W piątek, 15 listopada. zakończyliśmy zbiórkę starych, używanych telefonów komórkowych w ramach ogólnopolskiej eko-akcji. Mocno pobiliśmy ubiegłoroczny (17kg) rekord - w tym roku zebraliśmy 29 kg telefonów!!! Czekają przygotowane do odbioru przez firmę Eko-phone. 

Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy wzięli udział w zbiórce. Wyniki będą znane w styczniu!:)

MIEJSKO - POWIATOWE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Powiatowo-miejskie obchody 101. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości rozpoczęły się 
w naszej szkole w piątek, 8 listopada. Program artystyczny przygotowali uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej Nr 5, orkiestra Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Wejherowie oraz uczniowie Szkoły Muzycznej Yamaha w Wejherowie i Szkoły Sióstr Zmartwychwstanek w Wejherowie. 

Szkolny konkurs recytatorski poezji patriotycznej

Dnia 14.11.2019r. dwudziestu uczniów recytowało wiersze w Szkolnym konkursie recytatorskim poezji patriotycznej. Z uczestników wyłoniono czterech laureatów. 
W kategorii klas IV-VI 
pierwsze miejsce zdobyła Martyna Holk z klasy Va
drugie miejsce Marta Pranga z klasy Vd. 

Natomiast w kategorii klas VII – VIII zwycięstwo przypadło Nadii Orysiak z klasy VII c,
drugie miejsce zdobyła Agata Sulborska z klasy VII a.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i przygotowanie recytacji.
Zwyciężczyniom gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie.

„Piękna nasza Polska cała"Tygodniowa akcja patriotyczna w świetlicy szkolnej.

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 11.10.2019r. uczniowie klas I-III oraz V-VI przygotowali, pod bacznym okiem Pań opiekunek małego i dużego SU, przedstawienie.  W pierwszej części akademii - recytowano
życzenia i wiersze.  Natomiast druga część apelu zdominowana była przez SHOW – rozdanie Fryderyków nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły, którzy zdobyli największą liczbę głosów wszystkich uczniów w plebiscycie „Najlepszy z najlepszych”.

Ostatnią częścią uroczystej akademii było rozstrzygnięcie Szkolnego konkursu pt. „Portret nauczyciela”. Zwycięzcom wręczono dyplomy i nagrody.

Klasy I-III:
1 miejsce: Noami Żebrowska ( 2b), Agnieszka Parczewska (3b)

2 miejsce: Katarzyna Tryba (3c)

3 miejsce: Amelia Krause (3c), Maja Myślisz (3a)

Klasy IV-VIII:

1 miejsce: Marika Jaroszek (6a), Oskar Kreft (8c)

2 miejsce: Agata Sulborska (7a), Julia Krause (6b)

3 miejsce: Martyna Hommel (7a)


Wszystkim nominowanym i zwycięzcom Gratulujemy!

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dnia 27.09.2019r. uczniowie klas IV-VIII wybrali nowych Członków do Samorządu Uczniowskiego
 na rok szkolny 2019/2020.

W skład Rady SU weszli:

Przewodniczący – Mikołaj Rzeppa (klasa VI d)
Zastępca - Oliwia Boińska (klasa V c)
Zastępca - Korzenecka Klaudia (klasa VII d)
Skarbnik – Kornelia Krajnowska (klasa IV a)

Wygranym serdecznie gratulujemy i życzymy wielu ciekawych pomysłów oraz wytrwałości w podjętych działaniach! :)

Uroczyste Ślubowanie Klas Pierwszych

Nowele polskie lekturą Narodowego Czytania 2019

10 września 2019r. klasa VII a, w ramach języka polskiego z panią Sylwią Szydłowską i panią Katarzyną Ciemięgą, dołączyła do grona Polaków, którzy wzięli udział w Narodowym Czytaniu polskich nowel. Uczniowie odczytali głośno „Katarynkę” Bolesława Prusa. Później dyskutowali na temat kataryniarzy
i katarynek w tamtych czasach.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2010