Rada Rodziców

Organy Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Wejherowie na rok szkolny 2019/20
Przewodnicząca

Wiceprzewodnicząca

Skarbnik

Członek

Członek
Alicja Bednarz

Karolina Wojda

Marzena Hommel

Karolina Boczkowska

Barbara Lubińska
Komisja Rewizyjna Rady Rodziców na rok szkolny 2019/20
Emilia Stelmach- Durajewska
Agnieszka Cielecka
Daria Łosiak