Rada Rodziców

Organy Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Wejherowie na rok szkolny 2023/2024
Przewodniczący

Wiceprzewodnicząca

Skarbnik 
Jakub Praczyk

Beata Sauter

Dorota Tarnowska 
Komisja Rewizyjna Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024
Ambroziak Hanna
Buczak Agnieszka
Lesner-Labuda Katarzyna