Rada Rodziców

Organy Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Wejherowie na rok szkolny 2021/2022
Przewodnicząca

Wiceprzewodnicząca

Skarbnik
Alicja Bednarz

Daria Łosiak

Aneta Tusk
Komisja Rewizyjna Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022
Magdalena Holk
Łukasz Romanik
Ewelina Gruna