Rada Rodziców

Organy Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Wejherowie na rok szkolny 2022/2023
Przewodniczący

Wiceprzewodnicząca

Skarbnik 
Jakub Praczyk

Beata Sauter

Dorota Tarnowska
Komisja Rewizyjna Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023
Agnieszka Buczak
Hanna Ambroziak
Monika Stenka