Rada Rodziców

Organy Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Wejherowie na rok szkolny 2017/18
Przewodnicząca

Wiceprzewodnicząca

Skarbnik

Członek

Członek

Sekretarz 
Alicja Bednarz

Joanna Szweda

Marzena Hommel

Karolina Boczkowska

Barbara Płotka

Karolina Barcz 
Komisja Rewizyjna Rady Rodziców na rok szkolny 2017/18
Aldona Sułek

Mariola Groth

Marek Pranschke