Rada Rodziców

Organy Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Wejherowie na rok szkolny 2018/19
Przewodnicząca

Wiceprzewodnicząca

Skarbnik

Członek

Członek
Alicja Bednarz

Karolina Wojda

Marzena Hommel

Karolina Boczkowska

Barbara Lubińska
Komisja Rewizyjna Rady Rodziców na rok szkolny 2018/19
Barbara Płotka

Wioletta Naczk

Joanna Szczygieł