zasady bezpieczeństwa

1. Po wejściu do szkoły następuje obowiązkowa dezynfekcja rąk.

2. Uczniowie przebywają w częściach wspólnych budynku szkolnego
(np. wychodząc na hol, do toalety, biblioteki…) zachowując dystans.

3. Uczniowie przechodzą do wyznaczonych sal lekcyjnych.

4. Lekcje dla danej klasy odbywają się danego dnia w miarę możliwości w tej samej sali lekcyjnej.

5. Uczniowie spędzają przerwy przy swoich salach lekcyjnych pod opieką nauczyciela.

6. Dla poszczególnych klas I – III przerwy następują w trybie regulowanym.

7. Uczniowie mający lekcje wychowania fizycznego udają się na blok sportowy
pod opieką nauczyciela.

8. W trakcie przerw obiadowych uczniowie korzystający z posiłków w kolejce zachowują dystans i przed wejściem na stołówkę dezynfekują ręce.

9. Rodzice ani inne osoby postronne nie mogą wchodzić do budynku szkolnego
(w ważnych sprawach obowiązuje kontakt telefoniczny lub przez dziennik elektroniczny).

10. W sprawach administracyjnych (sekretariat) funkcjonuje elektroniczny obieg dokumentów, w wyjątkowych sytuacjach – osobisty po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

11. Ze względów bezpieczeństwa w miarę możliwości zaleca się ograniczenie korzystania z opieki świetlicowej na rzecz zapewnienia dzieciom opieki w domu.