Mały Samorząd Uczniowski

Przewodniczący:
Przewodniczący klas III

Zastępca:
Zastępcy klas III

Łącznik I:
Przewodniczący klas II

Łącznik II:
Zastępcy klas II