Rekrutacja do klas 0 i I


Zespół Szkół nr 2
w Wejherowie
84-200 Wejherowo tel./fax (0-58) 738 63 50ul. Gdańska 30 e-mail:sekretariat@zs2wejherowo.pl


ZAPRASZAMY DO BEZPIECZNEJ I PRZYJAZNEJ „ŚMIECHOWSKIEJ PIĄTKI”