Rekrutacja do klas 0 i I

REKRUTACJA DO ZERÓWKI I DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W WEJHEROWIEWymagane dokumenty:
- odpisu aktu urodzenia dziecka oraz dokumentu zawierającego pesel
- wypełnionego „Wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego oddziału przedszkolnego przy szkole” (dotyczy kandydatów do oddziału przedszkolnego)
- wypełnionej „Karty zgłoszenia dziecka do klasy I” (dotyczy kandydatów do klasy pierwszej zamieszkałych w obwodzie szkoły)
- wypełnionego „Wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły
podstawowej” (dotyczy kandydatów do klasy pierwszej zamieszkałych poza obwodem szkoły)

Stosowne dokumenty można pobrać ze strony internetowej szkoły : www.zs2wejherowo.com w zakładce „Druki do pobrania” lub w sekretariacie szkoły.
(Dla Kandydatów do oddziałów przedszkolnych, którzy mają zameldowanie w obwodzie szkoły wniosek do wypełnienia nadano pocztą).