Rekrutacja do klas 0 i I

REKRUTACJA DO ZERÓWKI I DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W WEJHEROWIE

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Wejherowie informuje Szanownych Rodziców, że w dniach
od 27 marca do 10 kwietnia 2017 r.
odbędą się zapisy kandydatów do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5na rok szkolny 2017/2018. Zainteresowanych rodziców prosimy o składanie dokumentów w sekretariacie szkoły, w wyżej wymienionym terminie
w godz. 11.00 - 15.00 ( w czwartki: 30 marca i 6 kwietnia w godz. 11.00 – 18.00)
.

Wymagane dokumenty:
- odpisu aktu urodzenia dziecka oraz dokumentu zawierającego pesel
- wypełnionego „Wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego oddziału przedszkolnego przy szkole” (dotyczy kandydatów do oddziału przedszkolnego)
- wypełnionej „Karty zgłoszenia dziecka do klasy I” (dotyczy kandydatów do klasy pierwszej zamieszkałych w obwodzie szkoły)
- wypełnionego „Wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły
podstawowej” (dotyczy kandydatów do klasy pierwszej zamieszkałych poza obwodem szkoły)

Stosowne dokumenty można pobrać ze strony internetowej szkoły : www.zs2wejherowo.com w zakładce „Druki do pobrania” lub w sekretariacie szkoły.
(Dla Kandydatów do oddziałów przedszkolnych, którzy mają zameldowanie w obwodzie szkoły wniosek do wypełnienia nadano pocztą).