Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne kl.0-III 
(pomoce dydaktyczne)

Gry edukacyjne

Innowacja pedagogiczna
"
Biblioteka pomocy dydaktycznych dla uczniów 
z niepełnosprawnościami"