klasa sportowa

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie informuje,
że w dniach 04.07 - 05.07. 2022 r. będzie odbywała się rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2022/2023 do klasy IV sportowej
o specjalności piłka nożna dla chłopców. W oddziale sportowym zajęcia wychowania fizycznego realizuje się w wymiarze 10 godzin tygodniowo, natomiast część szkoleniową - przy współpracy z klubem sportowym. Nabór obejmujący uczniów
o predyspozycjach sportowych zostanie dokonany wśród uczniów dotychczasowych klas trzecich zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Wejherowa.
Harmonogram i zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej naszej szkoły.Serdecznie zapraszamy wejherowskich piłkarzy z klas trzecich do naszej szkoły!