klasa sportowa

Szanowni Rodzice,
w roku szkolnym 2022/2023 planujemy otworzyć oddział
klasy IV sportowej o specjalności piłka nożna.
W oddziale sportowym zajęcia wychowania fizycznego
realizuje się w wymiarze 10 godzin tygodniowo.
Nabór obejmujący uczniów o predyspozycjach sportowych
zostanie dokonany na bazie dotychczasowych klas trzecich.
W pierwszej kolejności przyjęci zostaną uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie,
następnie uczniowie zamieszkali na terenie
Gminy Miasta Wejherowa poza obwodem szkoły.

Harmonogram i zasady rekrutacji poniżej.