Integracja sensoryczna

nauczyciel prowadzący zajęcia: 

- mgr Karolina Świechowska 
- mgr Renata Gałczyńska
- mgr Sylwia Krauze

Cele terapii Integracji Sensorycznej - SI

Założenia programowe:

1. Cel główny:
- Stymulacja układu nerwowego w celu pokonywania trudności szkolnych;
- Dostarczenie w sposób kontrolowany odpowiedniej ilości bodźców zmysłowych, zwłaszcza przedsionkowych, proprioceptywnych i dotykowych tak, aby dziecko tworząc reakcję adaptacyjną
(właściwą odpowiedź na wymogi otoczenia), poprawiło integrację tych bodźców.

2. Cele szczegółowe:
- Poprawa kontroli posturalnej i okoruchowej poprzez rozwój/ wyhamowanie przetrwałych odruchów;
- Poprawa percepcji wzrokowej poprzez rozwój odruchu przedsionkowo- okoruchowego, długości fiksacji wzrokowej, płynności ruchów oczu;
- Poprawa koncentracji poprzez normalizację procesów modulacji;
- Poprawa percepcji słuchowej poprzez stymulację przedsionkową i słuchową;
- Poprawa koordynacji wzrokowo- ruchowej;
- Rozwój orientacji przestrzennej, schematu ciała.

3. Forma terapii:
- Ma charakter indywidualny
- Prowadzona jest w formie zabawy.

4. Etapy oddziaływań terapeutycznych wobec dziecka:
- Pobudzanie zmysłów;
- Integracja zmysłowo- ruchowa;
- Wypracowanie somatognozji;
- Wypracowanie gotowości do nauki.