ZDROWO I SPORTOWO W SP5

DRUŻYNA ENERGII

Nasza szkoła po raz drugi przystąpiła do największego projektu sportowego - Drużyna Energii, do którego zgłosiło się ponad 300 szkół z całej Polski. Jest to wyjątkowy projekt, ponieważ nie stawia wyłącznie na sportowe rekordy i najbardziej uzdolnionych, tylko promuje szkoły, w których ćwiczą wszyscy uczniowie klas 5-8. Angażuje miłośników sportu, ale i osoby mniej skłonne 
do ruchu. W projekcie tym o zwycięstwie decyduje jak największa ilość osób. Niestety w tym roku plany pokrzyżowały nam egzaminy ósmoklasisty, oraz liczne wycieczki, które wyeliminowały spora ilość uczniów, aczkolwiek na pochwałę zasługujś klasy : 8B, 8C, 8D, które to podczas wycieczki do Zakopanego, dzielnie wykonywały zestaw ćwiczeń na łonie natury i przesyłały nagrania.

WSPÓŁPRACA Z WOJEWÓDZKIM SZKOLNYM ZWIĄZKIEM SPORTOWYM

Od kilku lat nasza szkoła ma przyjemność wpółpracować z WSZS. W ramach tej współpracy nauczyciele wychowania fizycznego systematycznie prowadzą różnorodne zajęcia sportowe
z uczniami klas 4-8. W czasie zajęć uczniowie nie tylko aktywnie uczestniczą w zajęciach, ale również każdy z uczestników, ktòry zadeklarował chęć uczestnictwa w zajęciach SKS, zobowiązany jest
do wykonania dwa razy w roku - testów sprawnościowych. Nasi nauczyciele po okresie nauczania zdalnego powoli ,,szlifują" od nowa formę naszych uczniów, aby móc wrócić w nowym roku szkolnym do rywalizacji sportowej zarówno na szczeblu miejskim, jak i powiatowym, oraz wojewódzkim.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE I POZASZKOLNE W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 

Nasza szkoła od wielu lat prowadzi zajęcia dodatkowe dla uczniów klas 1-8 w ramach Gminnego Programu Profilaktyki. Proponowane zajęcia sportowo - rekreacyjne mają na celu wypełnienie uczniom czasu wolnego, umożliwiając spożytkowanie nadmiaru energii, który przy braku tego typu zajęć mogliby spożytkować w sposób zagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu im samym oraz innym. Uczniowie kształtują w sobie również postawę prozdrowotną, polegającą na czynnym wypoczynku. 
Aby zajęcia te różniły się obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, nasi nauczyciele dokładają wszelkich starań , aby uatrakcyjnić uczniom ten czas, organizując np. Wyjazdy na mecze koszykówki, turnieje międzyklasowe w piłkę nożną, zajęcia na ściance wspinaczkowej, Nordic Walking, unihokej 
z profesjonalnymi bandami, zajęcia taneczne z elementami akrobatyki. Nadmienić należy, że dzięki temu programowi szkoła pozyskuje dofinansowanie na sprzęt oraz przybory sportowe, potrzebne na realizację danego programu.

CHEERLEADING - TANIEC ORAZ TANIEC Z ELEMENTAMI AKROBATYKI

To już 3 lata... odkąd w Śmiechowskiej Piątce prężnie działa grupa Cheereading - High Five, którą tworzą zarówno dziewczynki z klas młodszych, jak i ich starsze koleżanki. Ich występy niejednokrotnie uświetniły apele oraz uroczystości szkolne.