Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne (pomoce dydaktyczne)

Gorąco polecam Wam naukę i zabawę z wykorzystaniem poniższych stron.

https://www.dyktanda.net/

https://dyktanda.online/

http://www.ortofrajda.pl/gry_on_line.htm

https://www.ortograf.pl/dyktanda

https://www.matzoo.pl/

https://zdobywcywiedzy.pl/

http://pisupisu.pl/


Ponadto polecam strony internetowe z grami i ćwiczeniami rozwijającymi pamięć, koncentrację
i spostrzeganie:

www.pamiec.imasz.net
www.brainmax.pl