Terapia pedagogiczna

nauczyciele prowadzący zajęcia:

- mgr Izabela Karwowska
- mgr Karolina Świechowska 
- mgr Patrycja Nowak
- mgr Gracjana Miszka

Terapia pedagogiczna, zwana dawniej reedukacją lub zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi,
to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno - pedagogicznym, profilaktycznym i medycznym.