Rewalidacja

nauczyciele prowadzący zajęcia:

- mgr Karolina Świechowska
- mgr Renata Gałczyńska
- mgr Anna Kreft
- mgr Sabina Bieszke
- mgr Aleksandra Polejowska
- mgr Dorota Mejna
- mgr Sylwia Krauze
- mgr Estera Modliszewska
- mgr Natalia Kurek-Klein

Czym jest rewalidacja?

Termin rewalidacja pochodzi od łacińskich słów re- znów, validus – mocny. Oznacza przywracanie człowiekowi pełnej sprawności. Jest procesem wychowawczym, z zaplanowanymi celami, uwzględniającym wiedzę teoretyczną i działanie skierowane na osobę niepełnosprawną; usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych.

Cel

Celem zajęć rewalidacyjnych nie jest wyrównywanie braków – jego celem jest stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze.

Zasady

Kierujemy się nimi w ramach pracy rewalidacyjnej. Nie odbiegają one od zasad pedagogiki specjalnej, ale uwzględniają też specyfikę zajęć indywidualnych.

 1. Możliwie pełna indywidualizacja pracy z każdym dzieckiem.
 2. Stawianie zadań dostosowanych do możliwości dziecka i zapewnienie warunków poprawnego wykonywania ćwiczeń.
 3. Powolne, systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych, od prostych do bardziej złożonych.
 4. Zapewnienie warunków do utrwalania prawidłowych umiejętności i likwidowania niekorzystnych nawyków.
 5. Dostosowywanie czasu trwania poszczególnych ćwiczeń do wydolności dziecka.
 6. Mobilizowanie dziecka do wykonywania zadań poprzez stosowanie różnorodnych form ćwiczeń.
(za: Gąsowska i Pietrzak-Stępkowska, 1994)

Kierunki oddziaływań rewalidacyjnych:

 • maksymalne usprawnianie, rozwijanie tych wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych,
  które są najsilniejsze i najmniej zaburzone,
 • optymalne korygowanie funkcji zaburzonych,
 • kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie
 • dynamizowanie rozwoju