Rekolekcje

10 - 12 lutego 2016 r.
Wszystkie rekolekcje odbywają się w P.W. ŚW. KAROLA BOROMEUSZA

W CZASIE REKOLEKCJI LEKCJE ZOSTANĄ SKRÓCONE POCZĄWSZY
 OD 5 GODZ. LEKCYJNEJ


godz. lekcyjna:
5. 11.15 -11.45
6. 12.00 -12.30
7. 12.35 - 13.05
8. 13.10 - 13.40
9. 13.45 - 14.15
10. 14.20 - 14.50