Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 2022/BZP 00118505/01

"Dostawa sprzętu i artykułów edukacyjnych wraz z jego montażem i uruchomieniem dla potrzeb Zamawiającego
Identyfikator postępowania do linku w miniportalu: eeb7c752-0aca-4dbf-bb37-b9230ae6047c

Identyfikator postępowania do e-zamówień: ocds-148610-d9f54ca1-ba29-11ec-9f44-6e63702cb2f7

Przetarg został unieważniony 06.04.2022
Ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 2022/BZP 00074195/01

Dostawa sprzętu i artykułów edukacyjnych wraz z jego montażem i uruchomieniem dla potrzeb
Zamawiającego
Identyfikator postępowania do linku w miniportalu: 12359177-aaf8-4a24-9c9e-e9a8d1c9ad2e

Identyfikator postępowania do e-zamówień: ocds-148610-af40dba4-9ac9-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

Przetarg został unieważniony 20.12.2021
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawa sprzętu i artykułów edukacyjnych wraz z jego montażem i uruchomieniem dla potrzeb Zamawiającego

Identyfikator postępowania:
db0c1d11-bc09-4195-aaa2-e9230966b763 
Identyfikator postępowania do e-zamówień:
ocds-148610-a93b02d3-5362-11ec-8c2d-66c2f1230e9c 

Ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 2021/BZP 00296949/01 z dnia 02 grudnia 2021 r.