Najlepszy sportowiec szkoły w Zespole Szkół nr 2
w Wejherowie

Rok szkolny 2016/2017

Aktualizacja punktacji

Dnia 1 lutego 2017 r. odbyło się podsumowanie konkursu na najlepszego sportowca w naszej szkole. Oto wyniki za pierwszy semestr:

Wyniki konkursu

Rok szkolny 2015/2016

Wyniki konkursu

Punktacja klasowa na dzień 04.03.2016

Klasyfikacja indywidualna na dzień 04.03.2016