Informacje dodatkowe

Drodzy Rodzice i uczniowie!
W  związku  ze  wzrostem  zachorowań  na  grypę
w powiecie wejherowskim zalecane jest podejmowanie działań  edukacyjnych  z  zakresu  profilaktyki  grypy.
W załączeniu przesyłamy materiały oraz adresy
stron internetowych, gdzie można uzyskać informację na temat zachorowań na grypę w województwie pomorskim.