Gimnastyka korekcyjna

nauczyciel prowadzący: mgr Magdalena Człapińska
Gimnastyka korekcyjna jest kierowana głównie dla dzieci młodszych z wadami nie wymagającymi jeszcze postępowania rehabilitacyjnego. Są to dzieci z klas zerowych oraz młodszych klas szkoły podstawowej, u których wady postawy są wynikiem słabego umięśnienia, dystonii mięśniowej oraz nieprawidłowego nawyku w utrzymaniu postawy ciała. Dzieci te wymagają dodatkowej dawki ruchu – ruchu korekcyjnego. Aby zachęcić je do ćwiczeń,stworzyć dodatkową motywację, należy w zajęciach gimnastyki korekcyjnej stosować w jak największym stopniu najwłaściwszą dla tego wieku formę zajęć, jaką są zabawy i gry ruchowe.

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas 0 -3 zakwalifikowanych na podstawie zaświadczenia lekarskiego do grup dyspanseryjnych z wadami postawy. 
Na zajęciach obowiązuje strój gimnastyczny.

W roku szkolnym 2015/2016 gimnastyka korekcyjna odbywa się w następujących dniach: 
Środa:
Czwartek:
10.10-10.55
11.15-12.00
12.15-13.00
13.10-13.55

10.10-10.55