Harmonogram:

Poniedziałek
: Dzień Wąsa
Wtorek: Dzień Paska, Kropki i Kratki
Środa: Dzień Szalonych Fryzur
Czwartek: Dzień Klasowy- Jednakowy (klasowy  konkurs na najbardziej zgraną
i oryginalną klasę- stylizacja wg własnej inicjatywy)
Piątek: Dzień Dresa

Apele:
klasy 0-III- 26.03 godz. 11.15-12.00
klasy IV-VI i gimnazjum 26.03 godz. 12.15-13.00- Gala "Fryderyki 2015"

Konkursy:
klasy 0-III
Konkurs plastyczny pt. "MUZYKA"
format A4, technika: wydzieranka, wyklejanka róznymi materiałami
Zwrot prac do 24.03 s.14 p. Karolina Świechowska

klasy IV-VI i gimnazjum
Konkurs literacki: wiersz "PATRON MOJEJ SZKOŁY"
Konkurs plastyczny: "PATRON MOJEJ SZKOŁY" (dowolność pomysłów i techniki)
Zwrot prac do 24.03 do p. Natalii Knyby lub p. Sylwii Szydłowskiej