Informacje podstawowe

Szkoła Podstawowa nr 5
w WejherowieBiuletyn Informacji Publicznej
Dane podmiotu:

Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Fryderyka Chopina w Wejherowie
Ulica: Gdańska 30
Miejscowość: Wejherowo
Kod pocztowy: 84-200
NIP: 5882057311
REGON: 000783663
E-mail: sekretariat@sp5wejherowo.pl
Telefon: 58 738 63 51
Faks: 58 738 63 51
Strona www: sp5wejherowo.com

Dane redakcyjne:


Redaktor: mgr Karolina Świechowska, mgr Barbara Stankiewicz, mgr Mirella Trepner
E-mail: karolina.swiechowska@wp.pl
Telefon: 58 738 63 51
Wytworzył: mgr Karolina Świechowska
Odpowiada: mgr Karolina Świechowska 

Otrzymane dotacje:
Zgodnie z § 2 umowy nr 80/2015 o udzielenie dotacji celowej na zakup książek do bibliotek szkolnych niebędących podręcznikami w ramach Rządowego progamu "Książki naszych marzeń" zawartej 19 października 2015 r. pomiędzy Wojewodą  Pomorskim a Gminą Miasta Wejherowa, Prezydent Miasta Wejherowa przeznaczył na ten cel dotację w kwocie wysokości 2.170, 00 zł.