Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Europejski Tydzień Autyzmu

W dniach 1-7 grudnia obchodzimy co roku Europejski Tydzień Autyzmu.  Głównym celem akcji jest podniesienie świadomości społecznej na temat zaburzeń związanych ze spektrum autyzmu, a także zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych dla tych osób.

Autyzm jest zaburzebuem neurorozwojowym. Jego przyczyny są do końca nieznane. Jest zjawiskiem bardzo złożonym i trudnym do prostego zdefiniowania. Myśląc o osobach z autyzmem, trzeba wspomnieć o całym spektrum trudności, z jakimi się one borykają. Należy zwrócić uwagę, że trudności te występują u każdej z osób w innym natężeniu. 

Jednym z głównych problemów, w przypadku osób z autyzmem są zaburzenia odbioru świata przez zmysły. Osoby te inaczej odbierają światło, obrazy i dźwięki, w inny sposób odczuwają dotyk, zapach, smak czy ból. Często mają również trudności z precyzyjnym rozumieniem kierowanych do nich wypowiedzi. Inny sposób odbioru świata powoduje, że osoby z autyzmem tworzą swój wewnętrzny obraz świata, często odmienny od naszego. Niestety często dla nas niezrozumiały. 

Kolejną trudnością dla osób autystycznych jest budowanie więzi i okazywanie emocji w relacjach z innymi ludźmi. Kłopoty z komunikacją sprawiają, że borykają się oni z doświadczeniem psychicznego osamotnienia, co powoduje, że "zamykają się w swoim świecie" jeszcze bardziej. Dlatego, tak ważne jest, aby mieć odpowiednią wiedzę, starać się zrozumieć i pomóc tym osobom w trudnych dla nich sytuacjach.

Europejski Tydzień Autyzmu został zainicjowany przez Parlament Europejski, który w 1996 roku uchwalił Kartę Praw Osób z Autyzmem. Celem tego szczególnego tygodnia dla nas wszystkich tygodnia, jest przede wszystkim dostarczenie rzetelnej wiedzy społeczeństwu na temat autyzmu, uwrażliwienie na potrzeby i problemy osób cierpiących na to zaburzenie, a także poprawienie dostępu do świadczeń dla osób zmagających się z tym problemem.

Zapraszam na stronę, na której można dowiedzieć się dużo więcej nt autyzmu:
www.synapsis.org.pl

Karolina Świechowska

Konkurs plastyczny dla klas 0-VIII

"Autyzm- jestem, rozumiem i wspieram"

Konkurs jest zorganizowany w ramach Europejskiego Tygodnia Autyzmu.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-VIII.

Głównymi celami konkursu są:
• Pogłębienie oraz promowanie wiedzy o tym, że wśród nas żyją osoby ze spektrum
autyzmu;
• Wzbudzenie zainteresowania dzieci problemami osób cierpiących na autyzm i ich rodzin
oraz kształtowanie tolerancyjnych postaw w stosunku do osób dotkniętych autyzme
• Integracja osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych;
• Kształtowanie twórczego myślenia i umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji;
• Nauka właściwych postaw wobec niepełnosprawnych;
• Poszukiwanie ukrytych talentów.

Konkurs podzielony jest na 3 kategorie:
• dzieci przedszkolne kl.0,
• klasy 1-3,
• klasy 4-8.

Format pracy: a4, a3

Technika: dowolna

Termin składania prac konkursowych: do 6 grudnia 2021 r.

Miejsce skłądania prac: Biblioteka Szkolna

Organizator konkursu
Karolina Świechowska
ANIMACJA NA TEMAT AUTYZMU

PRZECIĄŻENIE SENSORYCZNE
Osoby z autyzmem mają trudności
z przetwarzaniem intensywnych, wielu doświadczeń zmysłowych na raz. Ta animacja daje widzowi wgląd w przeciążenie sensoryczne z jakimi borykają się osoby autystyczne.

AUTYZM WPROWADZA ZMYSŁY W BŁĄD- ZACHOWANIA
Osoby z autyzmem widzą, słyszą i czują świat inaczej niż my. I nie jest to ani gorszy ani lepszy odbiór świata. Po prostu inny. Prezentowane w filmie zachowania wiernie odzwierciedlają zachowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Mamy nadzieję, że film pomoże innym zrozumieć i uwrażliwić się na autyzm, a osobom z autyzmem ułatwi życie wśród nas.