Konkursy - Gimnazjum

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI
POEZJI POLSKIEJ

Organizatorki: p. Katarzyna Walkusz, p. Iwona Klein

Termin: 26.02. 2015 r. (czwartek)

  • Uczestnicy konkursu przygotowują dwa utwory poetyckie autorów polskich lub jeden utwór poetycki oraz fragment prozy.
  • Łączny czas prezentacji nie może przekraczać 6 minut.

Kryteria oceniania:
  • Dobór repertuaru/ poszukiwania repertuarowe, dopasowanie utworu do możliwości wykonawczych, wieku, wrażliwości i temperamentu wykonawcy.
  • Tematyka utworu umożliwiająca zbudowanie osobistej wypowiedzi dotyczącej ważnych spraw
    i przeżyć.
  • Kultura mowy/ słyszalność, wyrazistość artykulacyjna, poprawność ortofoniczna.
  • Interpretacja/ ekspresja i wyrazistość, wyczucie rytmu i frazy, logika, trafne stosowanie pauzy, pointa, umiejętność budowania nastroju.
  • Ogólny wyraz artystyczny. Osobowość wykonawcy. Zdolność poruszania słuchaczy.