Rada Rodziców

Organy Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Wejherowie na rok szkolny 2017/18
Przewodnicząca

Wiceprzewodnicząca

Wiceprzewodniczący Gimnazjum

Skarbnik

Członek

Członek

Sekretarz 
Alicja Bednarz

Agnieszka Ulatowska

Robert Banach

Marzena Hommel

Karolina Boczkowska

Aldona Sułek

Barbara Płotka
Komisja Rewizyjna Rady Rodziców na rok szkolny 2017/18
Ewelina Gruna

Mariola Groth

Justyna Giec